Nabór projektów na Pitching Forum NNW

Festiwal Filmowy NNW zaprasza autorów projektów filmów dokumentalnych o tematyce historycznej do wzięcia udziału w Pitching Forum. Zgłoszenia można wysyłać do 24 sierpnia. Wydarzenie, które jest współfinansowane przez PISF, odbędzie się w dniach 24-27 września w Gdyni.

Będzie to już piąta edycja Pitching Forum NNW organizowanego przez Stowarzyszenie Scena Kultury. Zgłaszać mogą się autorzy projektów filmów o szeroko rozumianej tematyce historycznej, poczynając od historii Polski po historię filmu, muzyki, sztuki czy sportu. Sesję pitchingową poprzedzą warsztaty z zakresu kreacji zwiastuna (trailera) projektu oraz treningu prezentacji (pitchingu). W czasie zajęć warsztatowych uczestnicy, pod okiem doświadczonych twórców filmowych i ekspertów, doszlifują swoje projekty i przygotują je do publicznej prezentacji.

Możliwość pozyskania finansowania

W czasie Pitching Forum następuje krótka (do 5 minut), publiczna prezentacja projektów filmów przed gronem potencjalnych inwestorów, sponsorów, dystrybutorów i nadawców. Są to przedstawiciele Telewizji Polskiej (m.in. z Biura Programowego, Działu Kreacji i Rozwoju Form Dokumentalnych i TVP Historia) oraz instytucji publicznych, które wspierają produkcję dokumentów historycznych w Polsce (m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowe Centrum Kultury, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych).

Służy to pozyskaniu finansowania na projekty będące jeszcze w fazie przygotowań (developmentu) lub już w trakcie realizacji (work in progress). Najciekawsze propozycje zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi, ufundowanymi przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Telewizję Polską.

Zgłaszanie projektów

Projekty filmów do udziału w Pitching Forum wybierane są na podstawie zgłoszeń i zwiastuna (prezentacji audiowizualnej) przesyłanych wyłącznie elektronicznie. Organizatorzy wybiorą maksymalnie 12 z nich. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.festiwalnnw.pl. Festiwal zapewnia noclegi dla dwóch osób na każdy zakwalifikowany projekt (dla reżysera i producenta). Udział w warsztatach i sesji pitchingowej jest bezpłatny.

Aby zgłosić projekt należy wypełnić kartę zgłoszenia, a do niej dołączyć:
• krótki opis filmu/treatment (max. 1 strona formatu A4)
• ogólny budżet filmu (max. 1 strona formatu A4)
• CV producenta/profil firmy (max. ½ strony formatu A 4)

Podpisaną kartę zgłoszenia wraz załącznikami należy wysłać na adres: pitchingforum@festiwalnnw.pl, a zwiastun filmu za pośrednictwem wetransfera na ten sam adres mailowy.

31.07.2020