Nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego - Konkurs 2017

1 lutego rozpoczął się nabór do 10. edycji konkursu na dofinansowanie produkcji filmowej w ramach Śląskiego Funduszu Filmowego. Nabór zgłoszeń potrwa do 20 lutego 2017 r.

Śląski Fundusz Filmowy

Śląski Fundusz Filmowy to jeden z najstarszych funduszy filmowych w kraju. W poprzednich latach dzięki Śląskiemu Funduszowi Filmowemu województwo śląskie dofinansowało m.in. filmy: „Szczęście świata”, reż. Michał Rosa, „Jestem mordercą”, reż. Maciej Pieprzyca, „Dolina Bogów”, reż. Lech Majewski, „Demon”, reż. Marcin Wrona, „Kongres”, reż. Ari Folman, „Chce się żyć”, reż. Maciej Pieprzyca czy „Jesteś Bogiem”, reż. Leszek Dawid.

Zgłoszenia do 20 lutego, wyniki w maju

W tym roku budżet Śląskiego Funduszu Filmowego wynosi 536 778,84 zł brutto. O środki finansowe mogą ubiegać się wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, które zamierzają zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez miejsce realizacji albo temat. Wyniki poznamy w maju 2017 roku.

Od dwóch lat w regulaminie ŚFF znajduje się zapis umożliwiający producentom, których projekty otrzymały wsparcie ŚFF mniejsze od wnioskowanego, staranie się o tzw. „zwyżkę”, będącą różnicą w kwotach wnioskowanej i otrzymanej. To ułatwienie ma na celu zamknięcie i sfinalizowanie produkcji filmowych będących w zaawansowanym stanie realizacji. ŚFF dysponuje również promesą, czyli przyrzeczeniem partycypowania w kosztach filmu do wysokości zaproponowanego wkładu koprodukcyjnego, jeśli wskazany do dofinansowania producent nie będzie w stanie podpisać umowy w określonym przez regulamin ŚFF terminie. Co ważne, wymagany jest 5% finansowy wkład własny producenta aplikującego po środki ŚFF.

24 zgłoszone projekty w ubiegłym roku

Do poprzedniej, dziewiątej edycji konkursu zgłoszono 24 projekty. Pięciu producentów zostało zaproszonych do negocjacji umów koprodukcyjnych, a trzy filmy trafiły na listę rezerwową. Ostatecznie umowy zostały zawarte z czterema podmiotami: RE Studio („Jestem mordercą”), Opus Film („Ja teraz kłamię”), ATM Grupa („Gruba”) oraz Kijora („Opera o Polsce”).

Załączniki i wymagane dokumenty

Obowiązkowe załączniki do wniosku aplikacyjnego w konkursie na rok 2017 to m.in. scenariusz i umowa potwierdzająca nabycie praw do scenariusza. Formularz wniosku, regulamin funduszu oraz istotne warunki umowy koprodukcyjnej umieszczone są na stronach www.silesiafilmcommission.pl oraz www.silesiafilm.com > Śląski Fundusz Filmowy > Konkurs 2017.

Informacja prasowa 

03.02.2017