Nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2016

Instytucja Filmowa Silesia Film w Katowicach ogłasza nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2016.
Od 30 listopada można aplikować po wsparcie finansowe Śląskiego Funduszu Filmowego. Wniosek do ŚFF może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, który zamierza zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez temat lub miejsce realizacji. Warunki udziału Instytucji Filmowej Silesia Film w produkcji filmu określa Regulamin Śląskiego Funduszu Filmowego.

Regulaminy i wniosek aplikacyjny dostępne są na stronach internetowych www.silesiafilmcommission.pl i www.silesiafilm.com oraz w siedzibie Instytucji.

Wnioski należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej

Wnioski w wersji papierowej należy składać w sekretariacie Instytucji Filmowej Silesia Film przy ul. Górniczej 5, 40-008 Katowice w godzinach 7:30 – 15:30. Natomiast wnioski w wersji elektronicznej wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać na adres: sfc@silesiafilm.com. Termin przyjmowania wniosków upływa 18 stycznia 2016 r. o godz. 13:00. Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do Instytucji w wersji papierowej.

Nabór do 18 stycznia

Wniosek powinien być złożony w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie) dla filmów fabularnych i animowanych oraz w 3 egzemplarzach (1 oryginał i dwie kopie) dla filmów dokumentalnych. Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze mogą być wpięte w oddzielnych skoroszytach). Oryginał wniosku należy stosownie opisać.

Informacja prasowa

01.12.2015