Nabór wniosków do „zachęt” od 19 lutego

19 lutego 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków o wsparcie finansowe, składanych na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. 

Bezpośrednimi beneficjentami nowego mechanizmu wsparcia finansowego będą producenci, koproducenci lub przedsiębiorcy wykonujący usługi na rzecz produkcji utworów audiowizualnych, którzy ponoszą koszty realizacji produkcji filmów i seriali w Polsce.

Ze względów technicznych tymczasowo przyjmowane będą wnioski o Certyfikat oraz Wsparcie finansowe bez konieczności składania podpisu elektronicznego. 

Więcej informacji o naborze wniosków do „zachęt”: www.pisf.pl/zachety.


08.03.2019