Nabór wniosków na "Digitalizację" w Kulturze+

Do 28 lutego 2014 roku państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym studia filmowe oraz archiwa państwowe, mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach czwartej edycji Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet „Digitalizacja”.

17 mln złotych na digitalizację

Wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów audiowizualnych, bibliotecznych, muzealnych, zabytków oraz zbiorów archiwalnych to podstawowe cele priorytetu „Digitalizacja” w ramach Programu Wieloletniego Kultura+. Jego celem est poprawa dostępu do kultury i zwiększenie uczestnictwa w kulturze społeczności lokalnych, zwłaszcza mieszkańców wsi i małych miast, oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Budżet priorytetu „Digitalizacja” na rok 2014 to 17 350 000 zł.

119 projektów

Do tej pory w ramach priorytetu „Digitalizacja”, dofinansowanych zostało 119 projektów, na których realizację przeznaczono prawie 54 mln zł. Wsparto działania zakładające rozbudowę infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych, digitalizację i udostępnianie zbiorów oraz na zadania łączące te dwa zagadnienia. Dofinansowanie pozwoliło do tej pory m.in. na stworzenie lub doposażenie 64 pracowni służących digitalizacji zbiorów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych oraz audiowizualnych.

 

Szczegółowe zasady procedury konkursowej w ramach czwartego naboru do PW Kultura+, priorytet „Digitalizacja” oraz wszystkie niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Audiowizualnego w zakładce „Programy”.

 

Na podstawie informacji prasowej

14.01.2014