NABÓR WNIOSKÓW. SESJA 2/2012

Formularze wniosków do Programu Operacyjnego „Produkcja filmowa” zostały udostępnione w Internetowym Systemie Składania Wniosków PISF 15 marca 2012.

 

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z instrukcją dla wnioskodawców oraz niezbędnymi dokumentami.

 

Uwaga! Nabór wniosków elektronicznych w sesji 2/2012 kończy się, zgodnie z „Trybem naboru i wyboru wniosków”, 15 kwietnia 2012. Z uwagi na fakt, że dzień ten przypada w niedzielę, wnioski z załącznikami w postaci papierowej będzie można składać w PISF także w poniedziałek, 16 kwietnia 2012.

15.03.2012