Przedłużony nabór zgłoszeń na Forum Koprodukcyjne Europa-Ameryka Łacińska

Przedłużamy nabór zgłoszeń do programu „Focus on Poland” odbywającego się w ramach Forum Koprodukcyjnego Europa-Ameryka Łacińska (22-25 września) podczas 67. edycji Festiwalu Filmowego w San Sebastian.

Polski Instytut Sztuki Filmowej jest partnerem wydarzenia „Focus On Poland” – projektu odbywającego w dniach 22-25 września w ramach Forum Koprodukcyjnego Europa-Ameryka Łacińska podczas 67. edycji Festiwalu Filmowego w San Sebastian. Forum koprodukcyjne jest dedykowane projektom fabularnym oraz niefabularnym na etapie developmentu. Minimalny czas trwania rozwijanego projektu to 60 minut.

Do udziału w programie zachęcamy w pierwszej kolejności młodych producentów, którzy mają doświadczenie w koprodukcjach międzynarodowych lub są zainteresowani koprodukowaniem z Ameryką Łacińską i/lub Europą.

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 10 producentów, którzy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów przed międzynarodową branżą filmową. Forum obejmuje inicjatywy mające na celu zachęcanie do networkingu, a także do rozmów i spotkań nastawionych na wymianę doświadczeń i wiedzy na temat kluczowych kwestii związanych z przemysłem audiowizualnym.

Zgłoszenia do 4 sierpnia

Na zgłoszenia producentów zainteresowanych udziałem w forum czekamy pod adresem: agnieszka.kazubek@pisf.pl do 4 sierpnia 2019 roku. Warunkiem zgłoszenia jest odesłanie wypełnionego formularza (.docx).


16.07.2019