Nabory do programów Studia Munka

Trwają pierwsze w 2017 roku nabory do programów „30 Minut”, „Pierwszy Dokument” oraz „Młoda Animacja”. Projekty filmów fabularnych należy przesyłać do 31 marca, z kolei dokumentów oraz animacji do 4 maja.

Od 2017 roku programy filmów krótkometrażowych skierowane są do twórców przed 35 rokiem życia. Scenariusze mogą przesyłać studenci i absolwenci szkół filmowych i artystycznych, którzy są przed pełnometrażowym debiutem fabularnym. Projekt mogą składać także ci twórcy, którzy mimo braku formalnego wykształcenia filmowego posiadają doświadczenie reżyserskie udokumentowane co najmniej dwoma krótkometrażowymi filmami fabularnymi.

Z kolei zgłoszenia scenariuszy lub treatmentów pełnometrażowych debiutów fabularnych przyjmowane są przez cały rok. Mogą je składać ci twórcy, którzy nie skończyli 40 lat.

„30 Minut”

Program poświęcony fabułom krótkometrażowym o tematyce współczesnej o metrażu 15-30 minut. Projekt może składać reżyser, który nie ukończył jeszcze 35 roku życia. Reżyserem w programie „30 Minut” można być tylko raz. Filmy zrealizowane w programie „30 Minut” nie mogą być przedstawiane w szkołach jako dyplomowe lub na zaliczenie w toku studiów. Przewidywany przez Organizatora budżet na produkcję każdego filmu realizowanego w ramach programu wynosi 130 000 PLN brutto, z zastrzeżeniem możliwość zmiany budżetu przez Organizatora, w tym zwiększenia jego wysokości, zwłaszcza w przypadku podjęcia decyzji o koprodukcji.

Projekt powinien zawierać: 

 • streszczenie (maksimum 2 strony),
 • scenariusz,
 • eksplikację reżysera (maksimum 1 strona),
 • życiorys z uwzględnieniem dokonań twórczych (np. filmy, nagrody, scenariusze, stypendia, szkolenia itd.),
 • podstawowy skład ekipy z zaznaczeniem, kto oprócz Uczestnika jest debiutantem,
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik,
 • DVD lub linki do Vimeo / Youtube z dotychczas zrealizowanymi filmami.

Projekt pocztą lub osobiście należy składać w 8 egzemplarzach.

Skład Rady Artystycznej Programu „30 Minut”:

 1. Jacek Bromski – Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich
 2. Jerzy Kapuściński – Dyrektor Artystyczny Studia Munka-SFP
 3. Wojciech Marczewski – Dyrektor Programowy Wajda School
 4. Denijal Hasanović – przedstawiciel Wajda School
 5. Michał Rosa – przedstawiciel Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego
 6. Filip Bajon – przedstawiciel Szkoła Filmowa w Łodzi
 7. Anna Waśniewska-Gill – przedstawicielka TVN
 8. Carmen Szwec

Regulamin Programu

„Pierwszy Dokument”

Celem „Pierwszego Dokumentu” jest umożliwienie młodym filmowcom debiutu dokumentalnego w profesjonalnych warunkach. Program zakłada powstanie rocznie do dziesięciu filmów 10-15-minutowych.

Projekt może składać reżyser, który nie ukończył jeszcze 35 roku życia. Reżyserem „Pierwszego Dokumentu” można być tylko raz. Filmy zrealizowane w programie nie mogą być przedstawiane w szkołach jako dyplomowe lub na zaliczenie w toku studiów.

Projekt powinien zawierać: 

 • streszczenie (maksimum 2 strony),
 • scenariusz,
 • eksplikację reżysera (maksimum 1 strona),
 • życiorys z uwzględnieniem dokonań twórczych,
 • podstawowy skład ekipy z zaznaczeniem, kto oprócz Uczestnika jest debiutantem,
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik,
 • DVD lub linki do Vimeo / Youtube z dotychczas zrealizowanymi filmami.

Projekt należy składać w 6 egzemplarzach, każdy w osobnej teczce.

Skład Rady Artystycznej programu „Pierwszy Dokument”:

 1. Janusz Chodnikiewicz
 2. Paweł Kędzierski
 3. Paweł Łoziński
 4. Ewa Szlezak
 5. Marta Minorowicz

Regulamin Programu

„Młoda Animacja”

Celem „Młodej Animacji” jest umożliwienie młodym filmowcom zrealizowanie debiutanckiego filmu animowanego w profesjonalnych warunkach. Program zakłada powstanie filmów 5-10 minutowych.

Projekt może składać reżyser, który nie ukończył jeszcze 35 roku życia. Reżyserem w „Młodej Animacji” można być tylko raz. Filmy zrealizowane w „Młodej Animacji” nie mogą być przedstawiane w szkołach jako dyplomowe lub na zaliczenie w toku studiów.

Projekt powinien zawierać: 

 • scenariusz filmu o zakładanej długości ok. 5 – 10 minut,
 • eksplikację reżysera (maksimum 1 strona),
 • storyboard własnego autorstwa – podział na sceny, kadry opisane i ponumerowane, z oznaczeniem zakładanego czasu trwania,
 • projekty plastyczne filmu: wszystkich głównych postaci – en  face, profil, tył; w kilku pozach animacji z uwzględnieniem mimiki; 5 – 6 dekoracji, w których rozgrywa się akcja filmu (m.in. wnętrze, plener)
 • draft budżetu (opis zakładanych wydatków, ok. 0,5 strony),
 • życiorys z uwzględnieniem dokonań twórczych (np. filmy, nagrody, scenariusze, stypendia, szkolenia itd.),
 • informację o technice animacji oraz krótki opis jej wykonania,
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1,
 • DVD ze zrealizowanymi dotąd przez Uczestnika formami animowanymi lub innymi pracami w nowych technikach cyfrowych.

Projekt należy złożyć na płycie DVD w 8 egzemplarzach.   

Skład Rady Artystycznej programu „Młoda Animacja”:

 1. Krzysztof Kiwerski
 2. Alina Skiba
 3. Hanna Margolis
 4. Balbina Bruszewska
 5. Kamil Polak
 6. Piotr Furmankiewicz

Regulamin Programu

Debiut Pełnometrażowy

Projekt składa reżyser lub scenarzysta. Reżyser projektu musi być debiutantem, czyli nie zrealizował dotychczas pełnometrażowego filmu fabularnego przeznaczonego do kin. Scenarzysta może być zarówno debiutantem jak i doświadczonym autorem – nie stanowi to warunku przyjęcia projektu. Projekt może składać reżyser, który nie ukończył jeszcze 40 roku życia. Ograniczenie wiekowe nie dotyczy scenarzystów.

Projekty filmów pełnometrażowych można składać do Studia Munka w trybie ciągłym. Aby zgłosić projekt pełnometrażowy, należy skompletować pakiet zgłoszeniowy i wysłać go do Studia Munka pocztą oraz jednocześnie, w wersji elektronicznej, na adres: studiomunka@sfp.org.pl.

Projekt powinien zawierać:
 • scenariusz (ewentualnie treatment),
 • streszczenie – 1 str.,
 • eksplikację reżyserską,
 • życiorysy reżysera i scenarzysty z uwzględnieniem dokonań twórczych,
 • DVD lub linki do Vimeo / Youtube z dotychczas zrealizowanymi filmami krótkometrażowymi reżysera,
 • wypełnioną kartę zgłoszeniową.

Zasady przyjmowania projektów

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie Studia Munka.

07.03.2017