Nagrody PISF po raz dziewiąty! Nabór zgłoszeń

Kończy się nabór zgłoszeń do Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Do 18 kwietnia 2016 roku można zgłaszać kandydatury tych, którzy w szczególny sposób wyróżnili się w upowszechnianiu i promocji polskiego kina w 2015 roku.

Nagrody PISF to jedyne polskie nagrody wręczane za osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji sztuki filmowej. Od 2008 roku są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej.

Polski Instytutu Sztuki Filmowej po raz dziewiąty nagrodzi najlepszych w 12 kategoriach:

1. Kino
2. Wydarzenie filmowe
3. Promocja polskiego kina za granicą
4. Dystrybucja polskiego filmu
5. Krytyka filmowa
6. Audycja filmowa
7. Portal internetowy/blog o tematyce filmowej
8. Książka o tematyce filmowej
9. Edukacja filmowa
10. Dyskusyjny Klub Filmowy
11. Cyfrowa rekonstrukcja filmu
12. Plakat filmowy

Kandydatów do Nagród PISF zgłaszają instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą oraz inne podmioty działające w sektorze kultury.

Formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronie wnioski.pisf.pl od 4 kwietnia do 18 kwietnia 2016 roku.

Laureatów poznamy we wrześniu podczas 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni.

Autorem zdjęcia statuetki jest Marcin Kułakowski, PISF.

Do pobrania:

18.04.2016