Nagrody PISF po raz jedenasty!

W poniedziałek, 9 lipca, rozpoczął się nabór zgłoszeń do Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Do 23 lipca 2018 roku można zgłaszać kandydatury osób i instytucji, które w szczególny sposób wyróżniły się w upowszechnianiu polskiej kultury filmowej w 2017 roku.

Nagrody PISF to jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyróżnienie szczególnych osiągnięć osób i instytucji wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej. Nagrody przyznawane są od 2008 roku.

Polski Instytutu Sztuki Filmowej po raz jedenasty nagrodzi najlepszych w 9 kategoriach:

  1. Kino,
  2. Wydarzenie filmowe,
  3. Promocja polskiego kina za granicą,                       
  4. Krytyka filmowa,
  5. Książka o tematyce filmowej,
  6. Edukacja filmowa,
  7. Dystrybucja polskiego filmu,
  8. Dyskusyjny Klub Filmowy,
  9. Plakat filmowy.

Kandydatów do Nagród PISF zgłaszają instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą oraz inne podmioty działające w sektorze kultury.

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie wnioski.pisf.pl od 9 lipca 2018 roku do 23 lipca 2018 roku.

Laureatów poznamy we wrześniu podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Do pobrania:


06.07.2018