Nagrody PISF po raz szósty!

 

Nagroda PISF. Fot. Marcin Kułakowski, PISF
Statuetka Nagrody PISF. Fot. Marcin Kułakowski, PISF

 

Polski Instytut Sztuki Filmowej nagrodzi tych, którzy w 2012 roku w szczególny sposób wyróżnili się w promocji polskiego kina.

Nagrody PISF to jedyne polskie nagrody wręczane za osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiej sztuki filmowej. Od 2008 roku są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej. W tym roku po raz szósty trafią do najlepszych w 14 kategoriach:

 1. Kino 
 2. Międzynarodowe wydarzenie filmowe 
 3. Krajowe wydarzenie filmowe
 4. Promocja za granicą 
 5. Dystrybucja polskiego filmu 
 6. Dystrybucja filmu zagranicznego w Polsce
 7. Krytyka filmowa (za dorobek i wkład recenzenta/filmoznawcy w rozwój współczesnej polskiej kinematografii)
 8. Audycja radiowa lub program telewizyjny 
 9. Portal internetowy 
 10. Książka o tematyce filmowej 
 11. Edukacja młodego widza 
 12. Dyskusyjny Klub Filmowy 
 13. Rekonstrukcja cyfrowa dzieł polskiej kinematografii
 14. Plakat filmowy

Kandydatów do Nagród PISF zgłaszają instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą oraz inne podmioty działające w sektorze kultury.

 

Formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronie https://wnioski.pisf.pl od 12 lutego 2013 roku. Nabór zakończy się 12 kwietnia 2013 roku.

 

Laureatów poznamy we wrześniu podczas 38. Gdynia Film Festival. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

 

Do pobrania:

08.02.2013