Nakręć film ze Szkołą Wajdy!

Do 20 kwietnia trwa rekrutacja do bezpłatnego programu Przedszkola Filmowego 2015 przeznaczonego dla młodych ludzi zainteresowanych produkcją filmów. Program współfinansowany jest przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Program

Program Przedszkola Filmowego 2015 realizowany będzie podczas intensywnych sobotnio – niedzielnych sesji stacjonarnych oraz sesji wyjazdowej w drugiej połowie sierpnia 2015 r. Każdy z uczestników ma szansę zrealizowania krótkiego filmu dokumentalnego. W trakcie sesji poruszane zostaną tematy dotyczące kolejnych etapów powstawania filmu: od znalezienia pomysłu, przez dokumentację, development, produkcję aż po postprodukcję. Wszystkie zajęcia mają charakter warsztatowy i praktyczny dzięki zapraszanym na zajęcia gościom, którzy na co dzień pracują przy tworzeniu filmów. W zeszłych latach Przedszkole Filmowe odwiedzili m.in.: Andrzej Wajda, Wojciech Marczewski, Marcel Łoziński, Jacek Bławut.

Rekrutacja

Do udziału w programie zapraszane są osoby od 15 roku życia, które podjęły już pierwsze kroki w dziedzinie fotografii, filmu lub literatury. W pierwszym etapie rekrutacji kandydaci wypełniają ankietę i dołączają swoje zdjęcie. Do kwestionariusza można dołączyć przykłady swoich prac fotograficznych (max. 3 zdjęcia) lub filmowych (max. 3 min). Na wysłanie wypełnionych kwestionariuszy chętni mają czas do 20 kwietnia. Ankietę należy przesłać na adres: rekrutacja@wajdaschool.pl. Ostateczna lista uczestników zostanie wybrana w drugim etapie, którym jest rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi na podstawie kwestionariusza osobami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 27-29 kwietnia.

Więcej informacji: www.wajdaschool.pl/pl/program/przedszkole-filmowe/rekrutacja.

13.04.2015