Nakręć spot Legalnej Kultury

Trwa konkurs na spot Legalnej Kultury. Termin zgłaszania prac upływa 17 sierpnia. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni, który odbędzie się w dniach 14-19 września.

„Korzystając z legalnych źródeł wspierasz kulturę”

To przesłanie towarzyszy 4. edycji konkursu na spot promujący korzystanie z legalnych źródeł, który organizują Fundacja Legalna Kultura i Festiwal Filmowy w Gdyni. Celem organizatorów konkursu jest zwrócenie uwagi na stale powiększającą się bazę legalnych zasobów kultury cyfrowej i uświadomienie jak proste jest korzystanie z tych źródeł.

Zgłoszenia

W konkursie mogą wziąć udział filmy nieprzekraczające minuty, mające charakter dzieła autorskiego, zgłoszone przez osoby fizyczne lub prawne oraz zespoły twórców. Prawa autorskie filmów nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. Organizatorzy zwracają także uwagę, że wszystkie materiały w filmie – muzyka, filmy, zdjęcia, książki, ilustracje, gry itp. – muszą pochodzić z legalnych źródeł. Filmy do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami można nadsyłać do dnia 17 sierpnia 2015 (decyduje data stempla pocztowego) na adres podany przez organizatorów.

Nagrody i ogłoszenie zwycięzców

Nadesłane prace oceni jury Konkursu Młodego Kina 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni, które przyzna I,II i III nagrodę w wysokości odpowiednio 8, 4 i 2 tysięcy złotych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Młodego Kina w Teatrze Muzycznym w Gdyni 18 września 2015.

Poprzednie edycje konkursu

Po raz pierwszy konkurs na spot został zorganizowany podczas 37. Festiwalu Filmowego w Gdyni. Wyróżniono wtedy bardzo popularny w sieci, film „Sorry filmowcy” w reżyserii Michała Baczunia. W 2013 roku zwyciężył spot 17-letniego Michała Toczka „Ściągaj z legalnych źródeł”. Dzięki zaangażowaniu dystrybutora filmu i właścicieli kin błyskotliwa animacja poklatkowa z klocków była prezentowana w kinach w całej Polsce przed filmem „Lego przygoda”. W zeszłym roku główną nagrodę przyznano filmowi „(Il)Legal Casablanca” Natalii Łukawskiej i Patrycji Szklarek, wyróżnienie otrzymała praca „Na wyciągnięcie wi-fi” Anny Pietrali. Zeszłoroczne nagrodzone spoty można obejrzeć tutaj.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela biuro organizacyjne 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni:

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni
ul. Wrocławska 93, 81-553 Gdynia

tel.: 58 621 15 09, fax: 58 621 15 78, e-mail: biuro@festiwalgdynia.pl.

Maciej Dominiak – koordynator Konkursu Młodego Kina
e-mail: m.dominiak@festiwalgdynia.pl.

Regulamin oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.legalnakultura.pl

Na podstawie informacji prasowej

28.05.2015