NCKF w drodze - warsztaty dziennikarstwa filmowego

Narodowe Centrum Kultury Filmowej w 2017 roku rozpoczęło projekt „NCKF w drodze”, skierowany do osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z branżą filmową.

Podczas warsztatów uczestnicy wcielają się w rolę dziennikarzy i podczas wyjazdów studyjnych na filmowe imprezy w Polsce poznają tajniki pracy na festiwalach. Aktywna praca reporterska jest połączona z cyklem szkoleń przygotowujących do tworzenia relacji pisemnych, audiowizualnych i fotograficznych. Oprócz wykorzystania tradycyjnych form informacji dziennikarskiej, uczestnicy podejmują wyzwanie stworzenia innowacyjnych, multimedialnych form przekazu. Relacje można na bieżąco śledzić na stronach NCKF.

Kolejnym przystankiem w podróży będzie 36. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”.

  • Miejsce i termin praktyk absolwenckich: 
Koszalin w terminie 19 czerwca – 24 czerwca. Współpraca zdalna w terminie 15 czerwca- 18 czerwca oraz 25 czerwca – 15 lipca.
  • Czas trwania:
 30 dni (6 dni pracy podczas festiwalu oraz zdalna praca z domu przed i po zakończeniu festiwalu).
  • Odbiorcy:
 absolwenci szkół średnich oraz studenci i absolwenci studiów licencjackich i magisterskich.

Proces rekrutacyjny

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny należy przesłać na adres: nckfwdrodze@ec1lodz.pl do dnia 11 czerwca 2017 roku, do godz. 22:00. Wyniki rekrutacji będą ogłosznone 13 czerwca o godz. 16:00. NCKF zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

Forma projektu

Koordynatorami projektu i prowadzącymi zespół redakcyjny będą członkowie zespołu kreatywnego Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Projekt będzie składał się ze spotkań warsztatowych (tematy: tworzenie recenzji, przeprowadzenie wywiadu, realizacji materiału video z elementami montażu, formy materiałów medialnych), codziennych porannych odpraw wraz z wyznaczeniem konkretnych zadań, wieczornych podsumowujących spotkań redakcyjnych. Efekty pracy zespołu będą publikowane na stronach NCKF i 36. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”.

Więcej informacji na stronie: nckf.pl/nckf-w-drodze.

Informacja prasowa

24.05.2017