Nowa odsłona katalogu KIPA

Na stronie KIPA została udostępniona najnowsza publikacja Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych – nowa odsłona katalogu prezentującego firmy członkowskie zrzeszone w Izbie.

Katalog zawiera w szczególności:

  • opis ponad 140 podmiotów: aktywnych zawodowo producentów filmowych, dokumentalnych, reklamowych, animacji, a także szkół filmowych i Regionalnych Funduszy Filmowych;
  • dane teleadresowe do bezpośredniego kontaktu;
  • profile działalności i specjalizację w branży, w tym świadczone usługi, zainteresowania współpracą przy koprodukcjach międzynarodowych, zasoby kadrowe i sprzętowe;
  • najważniejsze zrealizowane tytuły w ostatnich latach oraz listy współpracujących twórców.

Katalog dostępny online

Katalog został wydany w formie elektronicznej dla ułatwienia przeglądania i szerszej dystrybucji. Jest on opracowany w wersji polskiej i angielskiej, dzięki czemu może być skutecznym narzędziem promocji polskich producentów podczas festiwali i wydarzeń międzynarodowych.

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych planuje prezentować i dystrybuować katalog na wszystkich wydarzeniach i podczas wyjazdów zagranicznych, w których będzie brała udział, a także w ramach współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej czy innymi partnerami zajmującymi się promocją sektora filmowego w Europie i na świecie. 

Katalog dostępny jest online lub do pobrania w pliku PDF na stronie: http://audiowizualni.pl/index.php/kipa/dzialalnosc-kipa/wydawnictwa-kipa/10345-katalog-kipa/9884-katalog-kipa-wersja-online%22.

Źródło informacji: audiowizualni.pl, KIPA. 

15.03.2017