Nowa Pracownia Filmoteki Szkolnej

30 marca odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Filmoteki Szkolnej w Janowie Lubelskim. To siedemnasta Pracownia Filmoteki Szkolnej w Polsce i druga w województwie lubelskim.W 2014 roku Polski Instytut Sztuki Filmowej otworzył Pracownię Filmoteki Szkolnej w każdym województwie.

17 Pracowni Filmoteki Szkolnej w Polsce

Pracownie Filmoteki Szkolnej to kolejna inicjatywa, za pośrednictwem której Polski Instytut Sztuki Filmowej upowszechnia edukację filmową w szkołach, wspomaga nauczycieli  w procesie dydaktycznym i realizowaniu działań filmowych angażujących młodzież i lokalne społeczności. W ramach adaptacji na Pracownię Filmoteki Szkolnej, każda sala klasowa została dostosowana do projekcji filmów, wyremontowana i wyposażona w profesjonalny sprzęt: projektor i ekran, system nagłaśniający oraz podłączenie do Internetu, umożliwiające odtwarzanie filmów on-line.

Druga Pracownia Filmoteki Szkolnej w województwie lubelskim

30 marca w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim uruchomiono drugą w województwie lubelskim Pracownię Filmoteki Szkolnej. W uroczystym otwarciu udział wzięli: pełnomocnik Dyrektora PISF do spraw Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji Anna Sienkiewicz-Rogowska, Liderka Filmoteki Szkolnej Emilia Żuber, Dyrektor ZSZ w Janowie Mariusz Wieleba, Starosta Janowski Jerzy Bielecki, Wicestarosta Janowski Bartosz Piech, Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Adam Kołtyś, Starszy Inspektor Wydziału Wspierania Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Lublinie Łukasz Smutek, Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Wiesława Dyjach oraz reżyser filmów dokumentalnych Jerzy Śladkowski i filmoznawca Artur Majer.

Przed spotkaniem z dziennikarzami i przedstawicielami regionalnych placówek oświatowych Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim podziękował sponsorom i darczyńcom, którzy pomogli w utworzeniu Pracowni Filmoteki Szkolnej.

PISF wspiera edukację szkolną

– Chciałabym przypomnieć, że pakiet Filmoteki Szkolnej jest w każdej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Od niedawna również każda szkoła ma dostęp do filmów on-line. Warto o tym wiedzieć . Po te filmy warto sięgnąć – podkreślała na konferencji prasowej pełnomocnik PISF Anna Sienkiewicz-Rogowska, przypominając m.in. o trwającym konkursie Skrytykuj.pl. – Pracownie Filmoteki Szkolnej powstają tam, gdzie pracują niesamowici nauczyciele (…). To druga pracownia w województwie lubelskim. To co dla nas jest bardzo ważne: w tym roku na maturze ustnej z języka polskiego film pojawił się wreszcie jako tekst ikoniczny i pełnoprawny „uczestnik” matury. Teraz trzeba wziąć sprawy w swoje ręce: uczniowie muszą umieć oglądać filmy – mówiła.

– Myślę, że Pracownia Filmoteki Szkolnej będzie dodatkową motywacją, by młodzież z naszego powiatu wybierała właśnie naukę w tej szkole. Pasja jest bardzo ważna. Cieszę się, że wzbogaciliśmy się o takie miejsce – podkreślał Starosta Janowski Jerzy Bielecki.

– Historia powstania Pracowni Filmoteki Szkolnej w naszej szkole jest niesamowita. Na początku była wspaniała inicjatywa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Później pojawiła się moja ogromna determinacja i życzliwość przedstawicieli lokalnego biznesu i władz lokalnych – mówiła liderka Filmoteki Szkolnej Emilia Żuber.

Miejsce realizowania swoich pasji

– Jesteśmy dumni, że właśnie tutaj powstała druga w województwie, a siedemnasta w kraju taka Pracownia (…). Dzięki nauczycielowi z pasją marzenia stały się realne (…). Pani Emilia Żuber uzyskała znakomite narzędzie do przyszłej pracy, a uczniowie znakomite miejsce do realizowania swoich pasji  – mówiła Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Wiesława Dyjach.

Promocja dobrego polskiego kina

– Z wielkim uznaniem muszę stwierdzić, że znajdujemy się w profesjonalnym miejscu, w którym można o filmach rozmawiać i filmy oglądać. Film jest tą dziedziną sztuki, w której najważniejsze jest działanie zespołowe. Podobnie jest z promocją dobrego kina (…). Bardzo potrzebni są dzisiaj edukatorzy, potrzebni są także selekcjonerzy i krytycy filmowi, którzy pokażą młodemu człowiekowi świetność dobrego polskiego kina. Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej padła na podatny grunt i że znajduje zrozumienie wśród dyrektorów szkół, przedstawicieli Starostwa i Urzędu Miasta. Dzięki temu możemy promować dobre kino i o nim rozmawiać – podkreślał przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie Łukasz Smutek.

Po konferencji prasowej odbył się wykład dla nauczycieli, który poprowadził filmoznawca, dr Artur Majer.  Nauczyciele uczestniczyli także w warsztatach Legalnej Kultury oraz prezentacji dotychczasowych osiągnięć jak również zamierzeń realizowanych przez liderkę Filmoteki Szkolnej z Janowa Lubelskiego. Uczniowie natomiast wzięli udział w debacie filmowej, którą poprowadzili krytycy filmowi Anna Bielak i Błażej Hrapkowicz. Młodzież mogła także uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez dziennikarzy TVP Kultura.

Felieton przygotowany przez uczniów

Marta Sikorska

01.04.2015