Nowa Rada PISF

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (tj. z dnia 17 marca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 438 z późn. zm.) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Radę PISF V kadencji.

W skład Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej powołanej na lata 2017-2020 wchodzą:

 1.   Jacek Bromski
 2.   Tomasz Dąbrowski
 3.   Joanna Szymańska
 4.   Jarosław Szoda
 5.   Andrzej Jakimowski
 6.   Andrzej Bubeła
 7.   Zbigniew Żmigrodzki
 8.   Mateusz Matyszkowicz
 9.   Krzysztof Turkowski
 10.   Igor Ostrowski
 11.   Rafał Wieczyński

Na podstawie informacji zamieszczonej na stronie bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/zawiadomienie-o-powolaniu-rady-pisf-v-kadencji-2357.php.

20.11.2017