Nowe formularze w systemie wnioski.pisf.pl

Nowe formularze wniosków do wszystkich priorytetów Programu Operacyjnego „Produkcja filmowa” od sesji 2/2017 umożliwiają dodanie załączników wymaganych przez „Tryb naboru i wyboru wniosków w ramach Programów Operacyjnych PISF na rok 2017” w formie elektronicznej.

We wniosku można dodać plik lub pliki (w wybranych pozycjach w ściśle określonym formacie – np. kosztorys w pliku .xlsm, scenariusz w pliku .pdf itp.), linki do zewnętrznych zasobów (np. linki do materiałów filmowych umieszczonych w serwisach Vimeo lub YouTube, linki do serwisów takich jak Dropbox itp.), a także opisy w polach tekstowych. Nie jest konieczne wysyłanie załączników mailem, jak dotychczas, wymagane jest natomiast złożenie do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oryginału wniosku wraz z załącznikami, w jednym, wydrukowanym i podpisanym, egzemplarzu.

Z uwagi na fakt, że wprowadzenie nowych formularzy wniosków z załącznikami elektronicznymi, jest znaczącą zmianą, także w najbliższej sesji 3/2017 (1-14 sierpnia 2017) korzystanie z nich nie będzie jeszcze obowiązkowe i nadal będzie można złożyć wniosek na dotychczasowym wzorze. Na stronie https://wnioski.pisf.pl są dostępne dwie wersje każdego formularza: z załącznikami elektronicznymi i bez. Zachęcamy Państwa do korzystania z nowego rozwiązania.

W przypadku pytań lub uwag dotyczących nowych formularzy prosimy o kontakt pod adresem webmaster@pisf.pl.

Jednocześnie przypominamy, że od sesji 2/2017 wzór kosztorysu jest obowiązkowy:

  • dla wszystkich wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie rozwoju projektu, niezależnie od rodzaju filmowego,
  • dla wszystkich wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie produkcji filmów fabularnych oraz produkcji filmów dokumentalnych, niezależnie od Priorytetu i typu produkcji (produkcja krajowa, koprodukcja międzynarodowa).

Wnioskodawcy ubiegający o dofinansowanie produkcji filmów animowanych mogą składać własne kosztorysy (niezależnie od Priorytetu). Prace nad jednolitym wzorem kosztorysu produkcji filmów animowanych nadal trwają.

05.07.2017