Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – zapisy 2017/2018

Organizowany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty po raz dwunasty program to comiesięczne spotkanie w kinie w interesujących cyklach tematycznych. Organizatorzy zachęcają dzieci i młodzież do nauki o filmie i poprzez film. Zapisy na edycję 2017/2018 ruszyły 15 maja i potrwają do 10 października 2017 roku.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to ogólnopolski program dla przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. To odbywające się co miesiąc przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach 18 cyklów tematycznych dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych.

Najbliższa edycja

W nadchodzącej edycji organizatorzy proponują 180 filmów i dołączonych do nich materiałów dydaktycznych. Dzieci i młodzież zapraszają do wspólnej nauki o filmie i poprzez film, nauczycielom proponują wyjście do kina z młodzieżą, innowacyjny sposób wzbogacenia oferty edukacyjnej, bazę materiałów merytorycznych do wykorzystania na lekcjach. Pełny program, przykładowe scenariusze i analizy psychologiczne, będzie można znaleźć w katalogu, który już niebawem trafi do rąk nauczycieli. Przy każdym tytule wskazane są związki z podstawą programową, przygotowana jest prezentacja multimedialna, udostępnione są przydatne materiały dydaktyczne. Seansom NHEF w kinie towarzyszy prelekcja przygotowana przez doświadczonego edukatora filmowego.

W tym roku program trafi do 42 miast w Polsce. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to 200 000 uczestników i 7000 nauczycieli w skali roku, biorących udział w comiesięcznych pokazach w lokalnym kinie.

Nabór

Nabór do 12. edycji Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej potrwa od 15 maja do 10 października 2017 roku. Formularz, przez który nauczyciele mogą zapisać grupy uczniów, znajduje się na stronie: www.nhef.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Projekcje w lokalnych kinach zaplanowano od października 2017 do kwietnia 2018 roku.

Informacja prasowa 

17.05.2017