Nowe programy operacyjne PISF

Polski Instytut Sztuki Filmowej zmienia zasady przyznawania dofinansowania na produkcję filmów, promocję kina, edukację filmową.

 

Można się teraz ubiegać o dofinansowanie w ramach czterech Programów Operacyjnych: Produkcja filmowa, Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej, Rozwój kin i Promocja polskiego filmu za granicą.

 

W ramach Produkcji filmowej można się starać o dofinansowanie filmów autorskich, historycznych, dla młodego widza i filmów dla szerokiej widowni (na te ostatnie tylko w formie pożyczki).

 

Wnioski o dofinansowanie rozwoju projektu i produkcji filmowej prosimy składać do 15 grudnia 2009 r. na starych formularzach. W pozostałych Programach Operacyjnych są nowe formularze.

 

Wnioski o dofinansowanie rozwoju projektu i produkcji filmowej na najbliższą sesję prosimy składać na dotychczas obowiązujących formularzach (do pobrania tutaj: PO Rozwój projektu, PO Produkcja filmowa) – do 15 grudnia 2009 r. PISF dokona rozdziału wniosków według nowych Programów Operacyjnych.

W pozostałych Programach Operacyjnych obowiazują nowe formularze. Wnioski w Programach Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej oraz Rozwój kin w tej sesji trzeba złożyć do 31 grudnia 2009 r.

Wnioski o dofinansowanie Promocji polskiego filmu za granicą są przyjmowane na bieżąco – także na nowych formularzach.

 

Opis nowych Programów operacyjnych PISF w formacie .pdf.

 

25.11.2009