Nowe studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim

Od roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, zostanie uruchomiony nowatorski kierunek studiów podyplomowych „Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia”

Nie tylko audiodeskrypcja

Celem nowego kierunku studiów jest przybliżenie problemu wykluczenia społecznego i cyfrowego osób z dysfunkcją wzroku i osób starszych. Studia adresowane są do pracowników placówek oświatowych, urzędów, instytucji kultury i sztuki, informatyków, studentów oraz wszystkich, którzy są zainteresowani nabyciem niezbędnych kompetencji i uzyskania kwalifikacji zawodowych audiodeskryptora oraz audytora stron www.

Teoria i praktyka

W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę m.in. na temat audiodeskrypcji, tworzenia stron internetowych, projektowania uniwersalnego, które umożliwią niewidomym i słabowidzącym korzystanie z informacji w urzędach, instytucjach kultury i sztuki, miejscach pracy. Słuchacze będą uczestniczyć również w zajęciach teoretycznych i praktycznych dotyczących zaburzeń wzroku, słuchu, retoryki, emisji głosu, wiedzy o filmie, sztuk plastycznych, muzyki oraz wspierania osób starszych.

Wykwalifikowana kadra

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna i eksperci ds. dostępności z zakresu dostosowania stron www zgodnie z międzynarodowymi standardami WCAG 2.0 z Fundacji Widzialni z Częstochowy, eksperci z Fundacji Audiodeskrypcja w Białymstoku, specjaliści z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, Zakład Pedagogiki Specjalnej, z Wydziału Filologicznego z Uniwersytetu Śląskiego, z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Studia trwają 2 semestry. Koszt jednego semestru to 2400 zł.

 

Więcej informacji na temat studiów i rekrutacji na stronie: wlaczeniecyfrowe.widzialni.us.edu.pl.

 

Na podstawie informacji prasowej opracowała Paulina Bez

12.08.2013