Nowy numer konta PISF

UWAGA! Informujemy, że z dniem 1 lipca 2011 zmienia się numer rachunku bankowego, na który podmioty wymienione w art. 19 i art. 31 pkt 23 ustawy o kinematografii dokonują wpłat. Nowy numer rachunku, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, to:

  • 97 1130 1017 0020 1234 1320 0005

 

21.06.2011