Nowy program kształcenia w Warszawskiej Szkole Filmowej

W roku akademickim 2017/2018 Warszawska Szkoła Filmowa wprowadza na kierunku „Film i Multimedia” nowy program edukacyjny.

Dotychczasowa ścieżka kształcenia studentów takich specjalności jak Kreacja Dźwięku, Realizacja Obrazu Filmowego, Montaż, czy Reżyseria zostanie wzbogacona o większą liczbę zajęć praktycznych i dodatkową serię szkoleń ułatwiających znalezienie atrakcyjnej i wartościowej pracy.

Innowacyjny program nauczania powstał w ścisłej współpracy z samymi pracodawcami. Podczas 3-letnich studiów licencjackich, oprócz zajęć ogólnych i specjalistycznych dla danej profesji, studenci zdobędą kompetencje, które ułatwią im znalezienie zatrudnienia na rynku, nawiązanie kontaktów branżowych, nabędą umiejętności autoprezentacji i promocji własnych osiągnięć.

Program kształcenia zostanie rozbudowany o 5 modułów:

  • „Autopromocja i autoprezentacja w warunkach rynku multimediów”
  • „Nowoczesny rynek filmu i multimediów”
  • „Pitching workshop”
  • „Projekt multimedialny – łączenie multimediów”
  • „Technologie przyszłości. Praca z wirtualną rzeczywistością”

Każdy obszar tematyczny jest wynikiem analizy rynku pracy – pod kątem umiejętności pracowników i oczekiwań zaufanych pracodawców. Po 3 latach nauki w Warszawskiej Szkole Filmowej, każdy absolwent kierunku „Film i Multimedia” będzie stosował zaawansowane techniki budowania wizerunku, skutecznie negocjował wartość własnej pracy, zdobędzie wartościowe kontakty. Zajęcia prowadzone przez producentów przełożą się na szeroką wiedzę z zakresu zamówień w obszarze filmu, reklamy, seriali, teledysków i gier wideo. 

Praktyczne zajęcia na profesjonalnych planach filmowych i telewizyjnych to fundament kariery zawodowej w komercyjnych studiach produkcyjnych. Studenci zdobędą również umiejętności mówcy i lidera, co gwarantuje sukces podczas rekrutacji, rozmów z inwestorami, startu w konkursach o dofinansowanie.

Informacja o studiach i rekrutacji www.szkolafilmowa.pl.

Projekt „Nowe programy kształcenia na kierunku Film i Multimedia w Warszawskiej Szkole Filmowej” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Informacja prasowa

12.06.2017