NURT 2010 - zgłoś film

W dniach 22-26 listopada 2010  w Kielcach odbędzie się XVI Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych – NURT 2010. Pracami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem NURTU 2010 kierują: dyrektor programowo-artystyczny przeglądu Krzysztof Miklaszewski – reżyser i krytyk sztuki, pomysłodawca NURTU i dyrektor naczelny Kieleckiego Centrum Kultury, Magdalena Kusztal.

 

Celem przeglądu jest prezentacja bieżącej produkcji – kinowej, telewizyjnej i kablowej w zakresie form dokumentalnych, ożywienie zainteresowania gatunkami produkcji dokumentalnej oraz twórcza konfrontacja produkcji poszczególnych działów produkcyjnych i programowych Telewizji Polskiej S.A. i jej oddziałów terenowych, producentów niezależnych i  koncesjonowanych kanałów. Organizatorzy przeglądu stwarzają możliwość uczestnictwa formom dokumentalnym powstałym poza terenem RP, a wyprodukowanym przez polskie wytwórnie i kanały oraz stacje kablowe a także osoby prywatne pochodzenia polskiego.

 

W Przeglądzie mogą brać udział formy dokumentalne zrealizowane po 1 września 2009 roku. Decydującym ograniczeniem obecności na NURCIE 2010 – obok decyzji Komisji Selekcyjnej – jest prezentacja utworu na:

  • XV Ogólnopolskim Niezależnym Przeglądzie Form Dokumentalnych NURT 2009 (Kielce 2009),
  • pokazach konkursowych 50. Krakowskiego Festiwalu Filmowego (Kraków 2010).

 

O dopuszczeniu do udziału w projekcjach Przeglądu zadecyduje powołana przez Dyrekcję NURTU 2010 Komisja Selekcyjna. O swoich wyborach Biuro Organizacyjne NURTU 2010 poinformuje do 22 października 2010 r. Wybór filmów toczyć się będzie dwutorowo: poprzez inicjatywy zaproszenia poszczególnych form przez dyrektora programowo-artystycznego i członków Komisji Selekcyjnej, lub poprzez zgłoszenia producentów lub twórców poszczególnych filmów przysyłane do 8 października 2010 wraz z płytą dvd oraz kartą zgłoszenia na adres:

Impresariat Kieleckiego Centrum Kultury
Plac Moniuszki 2b
25-334 Kielce

 

Więcej informacji o Przeglądzie NURT: strona Kieleckiego Centrum Kultury.

 

Informacja prasowa

09.06.2010