Sympozjum o ochronie wizerunku

Jednym z wydarzeń towarzyszących współfinansowanym przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej 7. Ogólnopolskim Spotkaniom Filmowym Kameralne Lato w Radomiu jest sympozjum naukowe „Między wolnością a prywatnością. Ochrona wizerunku osób powszechnie znanych”.

O ochronie wizerunku

11 lipca o godzinie 13:30 w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbędzie się sympozjum naukowe, podczas którego poruszone zostaną kwestie: jak zachować równowagę między prawem do informacji i prawem do wolności a poszanowaniem prywatności? Co można, a co jest zakazane? W jaki sposób polskie prawo reguluje te kwestie i w jaki sposób można je interpretować? Jak bronić się przed nieetycznym zachowaniem dziennikarzy?

Goście konferencji

Wśród uczestników konferencji znajdą się twórcy i aktorzy: dr Janusz Zaorski, Anna Mucha, Lesław Żurek, przedstawiciele ZASP, ludzie nauki, prawnicy i dziennikarze. Dyskusję moderować będzie dyrektor festiwalu, dr Anna Wróblewska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału w sympozjum.

 

7. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato odbywają się w dniach 6-12 lipca 2014 w Radomiu.

 

Więcej informacji: www.kameralnelato.pl/program/wydarzenia/konferencja.

 

Na podstawie informacji prasowej

07.07.2014