Obrona europejskich kinematografii

Utrzymać „Wyjątek kulturalny”

14 czerwca br. przedstawiciele rządów UE zdecydują, czy zapowiadane negocjacje między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie ustanowienia strefy wolnego handlu, obejmą także usługi audiowizualne i filmy. Plany Komisji Europejskiej wzbudziły powszechny niepokój europejskiego środowiska filmowego, które z inicjatywy twórców belgijskich i francuskich zaapelowało do decydentów Unii Europejskiej o utrzymanie „wyjątku kulturalnego”, a tym samym ochronę europejskiej różnorodności kulturalnej. W maju br. Parlament Europejski, także dzięki głosom polskich europarlametarzystów, opowiedział się za wyłączeniem usług audiowizualnych i filmów z planowanych negocjacji z USA. Decydujące stanowisko w zakresie kształtu mandatu negocjacyjnego Komisji Europejskiej należy jednak do rządów krajów Unii.

 

Petycję europejskich filmowców można znaleźć tutaj:
https://www.lapetition.be/en-ligne/The-cultural-exception-is-non-negotiable-12826.html

Agnieszka Odorowicz: Wciąż nie wiemy jakie uprawnienia w negocjacjach z USA dostanie Komisja Europejska

W dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej w artykule Pawła T. Felisa „Czy Europa przehandluje swoją kulturę Ameryce” Agnieszka Odorowicz zauważa, że obietnice przedstawicieli Komisji dotyczące utrzymania pomocy publicznej dla kultury i przemysłu audiowizualnego w UE to wciąż luźne zapowiedzi, które nie mają mocy prawnej. – Wciąż nie wiemy dokładnie, co ma być przedmiotem negocjacji, jakie uprawnienia dostanie Komisja, zwłaszcza że rozmowy objęte są klauzulą tajności. Przypomina to w tym sensie sprawę z ACTA. Pod hasłem negocjacji handlowych zastosowano niejawną procedurę, która będzie miała wpływ na politykę kulturalną krajów członkowskich. Wydaje się, że mandat negocjacyjny, o który ubiega się Komisja Europejska, ma zbyt ogólny i szeroki charakter – podkreśla dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 

Artykuł Pawła T. Felisa można znaleźć tutaj:
http://wyborcza.pl/1,76842,14083416,Czy_Europa_podda_swoja_kulture_Ameryce.html

Apel polskich filmowców

Kilka dni temu członkowie członkowie Polskiej Akademii Filmowej zaapelowali do Premiera RP Donalda Tuska i Rządu RP o poparcie wyłączenia usług audiowizualnych z mandatu negocjacyjnego na temat umowy o wolnym handlu między Europą, a Stanami Zjednoczonymi.

 

Jak można przeczytać w apelu: – To głosowanie będzie miało historyczne znaczenie dla europejskiego filmu i twórczości audiowizualnej, dlatego tak ważnym jest, aby Europa wyraziła swoją wolę wyłączenia tych usług z mandatu negocjacyjnego, w przeciwnym razie bogata i ważna dla nas wszystkich różnorodność twórczości filmowej może zaniknąć. – My nie produkujemy wyrobów, ale filmy fabularne, animowane i dokumentalne, owoce naszych kultur, zakotwiczone w naszej historii – podkreślają członkowie Polskiej Akademii Filmowej.

 

Wśród sygnatariuszy apelu znaleźli się m.in. Andrzej Wajda, Agnieszka Holland, Krzysztof Zanussi, Jerzy Skolimowski, Krzysztof Krauze, Allan Starski, Małgorzata Szumowska, Marek Żydowicz, Dariusz Jabłoński, Joanna Kos-Krauze, Wojciech Smarzowski, Jan Kidawa-Błoński, Andrzej Jakimowski, Andrzej Fidyk, Jerzy Stuhr, Ryszard Bugajski, Jacek Bławut, Maria Zmarz-Koczanowicz, Jolanta Dylewska, Piotr Szulkin, Łukasz Barczyk, Arkadiusz Tomiak, Janusz Majewski, Bartek Konopka, Krzysztof Gierat, Marek Żydowicz, Mariusz Grzegorzek, Piotr Dzięcioł, Robert Gliński.

12.06.2013