Observatory workshop w Cannes

Coroczny warsztat Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego towarzyszący festiwalowi w Cannes będzie dotyczył przyszłości finansowania produkcji filmowej w Europie. Warsztat odbędzie się 16 maja.

A Fistful of Euros – The Future of Film Financing in Europe

Warsztat odbędzie się 16 maja, w godzinach 11-13, w pałacu festiwalowym w Cannes. Wejście na warsztat jest bezpłatne dla osób posiadających akredytację na festiwal lub Marché du film. Formularz zgłoszenia dostępny jest tutaj. Podczas warsztatu profesjonaliści z branży przedstawią swoje analizy, które będą stanowić przegląd obecnej sytuacji finansowania filmów w Europie. W trakcie spotkania odbędzie się panel ekspercki. Wśród zaproszonych gości znalazł się doradca Dyrektora PISF ds. literacko-artystycznych, Jacek Fuksiewicz. Program wydarzenia dostępny jest tu

Więcej informacji można uzyskać, wysyłając maila na adres: cannes@coe.int lub pod numerem telefonu +33 (0)3 90 21 60 10.

Więcej informacji: www.obs.coe.int.

08.04.2015