Od MEDIA do Kreatywnej Europy

W dniach 11-12 grudnia w Warszawie odbędzie się szczyt audiowizualny „Od MEDIA do Kreatywnej Europy. Doświadczenia programu MEDIA w nowych krajach członkowskich. Wyzwania przyszłości.”

Wpływ programu MEDIA na rozwój rynków audiowizualnych

Dyskusję otworzą Jan Truszczyński, dyrektor generalny ds. edukacji i kultury w Komisji Europejskiej oraz Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnicy konferencji skupią się na wpływie programu MEDIA Unii Europejskiej na rozwój rynków audiowizualnych w nowych krajach członkowskich i prześledzą, jak wspólne doświadczenia mogą być okazją do oceny ich kondycji oraz wskazania kierunków dalszego rozwoju.

Program konferencji

W skład programu konferencji wchodzą panele dyskusyjne z przedstawicielami branży i kluczowymi osobami decyzyjnymi z Komisji Europejskiej i nowych państw członkowskich, grupy robocze i prezentacja „manifestu” zidentyfikowanych problemów, wyzwań i rekomendacji.

 

Tematy paneli dyskusyjnych to między innymi nowe modele biznesowe i źródła zysku w przemyśle audiowizualnym nowych krajów członkowskich oraz case studies firm, które osiągnęły pozycję na arenie międzynarodowej dzięki dofinansowaniu ze środków programu MEDIA.

 

Zadaniem grup roboczych drugiego dnia konferencji będzie identyfikacja problemów związanych z produkcją i dystrybucją filmowo-telewizyjną w Europie oraz ocena wpływu krajowej i europejskiej polityki kulturalnej na przemysł audiowizualny. W skład grup wejdą najważniejsi przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego, za punkt wyjścia biorąc istniejące problemy i mechanizmy – tak, by móc sformułować rekomendacje i zaproponować możliwe rozwiązania.

 

Panele dyskusyjne oraz prezentacje efektów prac grup roboczych będą transmitowane na stronach internetowych MEDIA Desków z nowych krajów członkowskich.

 

Organizatorem szczytu jest MEDIA Desk Polska i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz MEDIA Deskami z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Informacja prasowa

23.10.2013