Off Camera Pro Industry: dzień pierwszy

Za nami pierwszy dzień dni branżowych Off Camera Pro Industry, stanowiących nierozerwalną część programu festiwalu Netia Off Camera, który od 29 kwietnia trwa w Krakowie. Pierwszego dnia tegorocznych wydarzeń branżowych z gośćmi festiwalu spotkali się Agnieszka Kruk i adwokat Tomasz Rytlewski.

Wykład z Agnieszką Kruk

Wykład Agnieszki Kruk podczas Off Camera Pro Industry, fot. Michał Lichtański

Pro Industry dla scenarzystów i producentów

Na początek organizatorzy przygotowali spotkanie z Agnieszką Kruk. Wykład pod hasłem „Nie tylko przeczucie, czyli jak skutecznie rozwijać scenariusz. Narzędzia dla scenarzysty i producenta” okazał się sporą dawką praktycznych informacji dla producentów i scenarzystów. Był też okazją do dyskusji o wzajemnych oczekiwaniach dotyczących ich współpracy i podzielenia się swoimi przemyśleniami.

Producencie zaopiekuj się swoim scenarzystą

Głównym celem wykładu było przedstawienie i analiza doświadczeń i wzajemnych oczekiwań producentów i scenarzystów względem siebie. Podczas wykładu organizatorka festiwalu Script Fiesta zwracała uwagę na jakie najczęstsze trudności narażeni są scenarzyści. Poruszony został problem braku przejrzystości przy podpisywaniu umów ze scenarzystami, szczególnie na etapie rozwoju projektu, który dopiero szuka źródeł finansowania. Na wykładzie omówione zostały relacje, które zachodzą pomiędzy scenarzystą, producentem i reżyserem oraz zwrócono uwagę na to, jak pomocna scenarzyście może okazać się obecność operatora, podczas pracy nad tekstem, co w późniejszym etapie znacznie ułatwi pracę nad projektem, kiedy wejdzie on w fazę produkcji. Agnieszka Kruk apelowała także o to, by producenci zaczęli doceniać swoich scenarzystów i traktować ich jak partnerów, także w momencie, gdy film wejdzie już w fazę produkcji, m.in. zapraszając ich na plan zdjęciowy. W ostatniej części spotkania Agnieszka Kruk zdradziła zgromadzonym gościom swoje sposoby pracy nad scenariuszem oraz przedstawiła szerokie możliwości współpracy, które czekają na scenarzystów.

Wykład z adwokatem Tomaszem Rytlewskim

Wykład Tomasza Rytlewskiego na Off Camera Pro Industry. Fot. Ewelina Drewniany

Jak ochronić się przed pozwem?

W drugiej części pierwszego dnia Off Camera Pro Industry z gośćmi festiwalu spotkał się adw. Tomasz Rytlewski z Kancelarii Porwisz i Partnerzy. Na spotkaniu „Jak pisać scenariusz, żeby nie trafić do więzienia” zgromadzeni profesjonaliści z branży dowiedzieli się o odpowiedzialności cywilnej i zagrożeniach z jakimi mogą się spotkać, pisząc scenariusz, oraz jak mogą zminimalizować ewentualną możliwość pozwu.

Dobra osobiste a swoboda wypowiedzi

Tematyka spotkania skierowana była głównie do osób, które w swoich scenariuszach umieszczają postaci prawdziwe – żyjące lub historyczne. Jak mówił na spotkaniu adw. Tomasz Rytlewski główną kwestią z jaką filmowcy muszą się mierzyć w takim przypadku jest ochrona dóbr osobistych i ich naruszenie.

„Pisząc scenariusz, w którym chcemy umieścić osobę, rzeczywisty wątek, musimy sobie zdawać sprawę, że swoboda wypowiedzi nie jest nieograniczona i nieskrępowana” – mówił na spotkaniu adw. Tomasz Rytlewski.

Musimy pamiętać, że w przypadku pisania scenariusza mamy więc do czynienia z wolnością swobodnej wypowiedzi z jednej strony i ochroną dóbr osobistych z drugiej.

Na spotkaniu wymienione i omówione zostały najczęściej występujące dobra osobiste osób żyjących. Adw. Rytlewski zauważył, że w przypadku osób nieżyjących, które już dóbr osobistych nie mają , trzeba pamiętać, że ta ochrona nie jest wyłączona. W tym wypadku mamy przede wszystkim do czynienia z ochroną osób najbliższych, mowa jest także o kulcie osoby zmarłej i dobrym imieniu osoby zmarłej.

Innymi tematami poruszonymi podczas spotkania była tajemnica korespondencji i problem naruszenia praw autorskich. Osobną kwestię stanowiły zagadnienia dotyczące roszczeń do scenarzysty i producenta. Na spotkaniu przedstawione zostały również nieuczciwe praktyki stosowane przez producentów w celu uniknięcia odpowiedzialności. Jak dodał adw. Rytlewski przedstawione działania są w praktyce nieskuteczne i nie chronią producentów przed odpowiedzialnością za naruszenie dóbr osobistych osób, przedstawionych w scenariuszu.

Partnerzy dni branżowych w Krakowie

Partnerami Off Camera Pro Industry są: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Film Commission Poland, Kancelaria Prowisz i Partnerzy, EAVE, TorinoFilmLab, Polski Instytut Sztuki Filmowej i województwo małopolskie.

05.05.2016