Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych 2013

Do 14 lipca trwa nabór na piątą edycję współfinansowanego przez PISF Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych. Finał Konkursu odbędzie się 10 sierpnia podczas 14. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu.

Popularyzacja wiedzy o filmie

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych 2013 jest Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Konkurs ma na celu upowszechnienie sztuki prelekcji jako metody popularyzacji wiedzy o filmie i podniesienie kwalifikacji prelegentów działających w dyskusyjnych klubach filmowych i instytucjach pokrewnych.

Prelekcja do wybranego filmu

Każdy uczestnik Konkursu wygłasza prelekcję do wybranego przez siebie filmu z cykli „Klubowy karnet” i „Filmy w sieci”, utworzonych z filmów będących w aktualnym katalogu polskich dystrybutorów, wyselekcjonowanych przez organizatorów Akademii (lista tytułów). Prelekcje są wygłaszane w języku polskim. Czas trwania prelekcji nie może przekroczyć 15 minut.

Zgłoszenia

Kandydaci na adres maciej.gil@pfdkf.pl przysyłają zgłoszenie, na które składają się:

  • dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania);
  • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);
  • tytuł wybranego filmu;
  • tytuł drugiego filmu, w razie gdyby pierwszy był już zajęty (decyduje kolejność zgłoszeń);
  • notka biograficzna (maksymalnie 750 znaków ze spacjami);
  • zdjęcie portretowe (format .jpg, w jakości do druku).

Więcej informacji: www.facebook.com/prelegenci.

 

Marta Sikorska

01.07.2013