Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych 2014

Do 7 lipca trwa nabór zgłoszeń na Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych, który odbędzie się podczas 15. Letniej Akademii Filmowej która odbędzie się w Zwierzyńcu w dniach 8-17 sierpnia.

 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych 2014 jest stowarzyszenie Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Konkurs ma na celu upowszechnienie sztuki prelekcji jako metody popularyzacji wiedzy o filmie i podniesienie kwalifikacji prelegentów działających w dyskusyjnych klubach filmowych i instytucjach pokrewnych.

 

Konkurs ma formułę otwartą.

Zgłoszenia do 7 lipca

Każdy uczestnik konkursu wygłasza prelekcję do wybranego przez siebie filmu z cykli „Klubowy karnet” i „Filmy w sieci”, utworzonych z filmów będących w aktualnym katalogu polskich dystrybutorów, wyselekcjonowanych przez organizatorów Letniej Akademii Filmowej. Prelekcje są wygłaszane w języku polskim. Czas trwania prelekcji nie może przekroczyć 15 minut. Kandydaci na adres maciej.gil@pfdkf.pl przysyłają zgłoszenie, na które składają się:

  • dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania);
  • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);
  • tytuł wybranego filmu;
  • tytuł drugiego filmu, w razie gdyby pierwszy był już zajęty (decyduje kolejność zgłoszeń);
  • notka biograficzna (maksymalnie 750 znaków ze spacjami);
  • zdjęcie portretowe (format .jpg, w jakości do druku).

Chęć udziału w Konkursie można zgłosić przed ogłoszeniem listy filmów i późnej uzupełnić zgłoszenie o wymagane informacje i tytuły. Spośród osób, które przysłały kompletne zgłoszenia, Organizator wybiera 10 uczestników Konkursu, o czym są oni poinformowani przed ogłoszeniem listy. W szczególnych przypadkach Organizator może poprosić o dodatkowe informacje lub spełnienie dodatkowych warunków.

 

Więcej informacji: www.facebook.com/notes/ogólnopolski-konkurs-prelegentów-filmowych.

 

Marta Sikorska

09.06.2014