Ostatnie dni naboru do programów Szkoły Wajdy

Ostatnie dni naboru do programów Szkoły Wajdy 2016/2017. Do 30 września można wziąć udział w rekrutacji do Programu Fabularnego STUDIO PRÓB, Programu Scenariuszowego SCRIPT, Programu DEVELOPMENT KREATYWNY dla Producentów Filmowych i Kursu Internetowego ONLINE KAMERA.

Szkoła Wajdy zachęca do udziału w programach skierowanych do reżyserów, scenarzystów, producentów, absolwentów szkół artystycznych, ludzi pióra, dziennikarzy, a przy okazji nowego kursu ONLINE KAMERA, także tych, którzy zaczynają przygodę z filmem. W myśl idei „od pomysłu do realizacji” uczestnicy programów Szkoły Wajdy przychodzą z konkretnymi projektami, by rozwinąć je podczas kursu pod okiem mistrzów i doświadczonych filmowców. Tutorami programów w Szkole Wajdy są między innymi Andrzej Wajda, Wojciech Marczewski, Paweł Pawlikowski, Maciej Sobieszczański, Leszek Dawid, Sławomir Fabicki, Denijal Hasanović i Udayan Prasad.

Program Fabularny STUDIO PRÓB

To roczny, intensywny program reżyserii na poziomie master class (kandydaci mają już doświadczenia twórcze, choć niekoniecznie z dziedziny filmu), którego celem jest przygotowanie do realizacji projektów filmów fabularnych zgłoszonych przez uczestników.  Uczestnicy przystępują do zajęć praktycznych, podczas których podejmują się realizacji dwóch scen ze scenariuszy, z udziałem zawodowych aktorów w warunkach profesjonalnego planu filmowego.

Egzaminy odbędą się w październiku 2016 roku. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie niezbędne dokumenty oraz pomysł na film fabularny (treatment – max. 5 stron + 1 scena dialogowa – najważniejsza scena ze scenariusza), jednostronicową eksplikację pomysłu, a także jedną lub kilka prac własnych na płycie CD/DVD. Pełna lista dokumentów, informacje o czesnym na stronie Szkoły Wajdy www.wajdaschool.pl

Program Scenariuszowy SCRIPT

To program otwarty dla osób zajmujących się dotychczas kinem amatorskim i offowym, a także dziennikarzy, scenarzystów filmowych, ludzi pióra i aktorów. Pierwsze trzy sesje rocznego kursu poświęcone są pracy nad treatmentami, a następnie uczestnicy pracują nad rozwojem swoich scenariuszy i wspólnie ze studentami kursu fabularnego STUDIO PRÓB oraz dokumentalnego DOK PRO uczestniczą w warsztatach na temat problemów dramaturgii, pracy na planie, pracy z aktorem, montażu, dźwięku, obrazu i analizy filmów.

Egzaminy odbędą się w październiku 2016 roku. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie niezbędne dokumenty  oraz pomysł na film fabularny (pełen metraż lub 30 minut, przedstawiony za pomocą treatmentu o maksymalnej objętości 8 stron z rozpisanymi dwiema scenami dialogowymi) i jedną lub kilka prac własnych na płycie CD/DVD. Pełna lista dokumentów rekrutacyjnych, informacje o czesnym na stronie Szkoły Wajdy www.wajdaschool.pl.

Program DEVELOPMENT KREATYWNY dla Producentów Filmowych

Program przeznaczony jest dla młodych producentów filmowych, będących na początku swojej drogi zawodowej. Wynikiem kursu będzie zdobycie wiedzy w praktycznym przygotowaniu i profesjonalnym prowadzeniu procesu developmentu filmu.

Program Development Kreatywny pozwala poznać wszystkie elementy twórczej współpracy z realizatorami filmu. Szkoła Wajdy oferuje wspólne zajęcia i prace nad projektami połączone z analizą tekstu. Program kursu ma zarazem charakter praktyczny – poprzez udostępnienie narzędzi i metod pozwalających na jak najlepsze przygotowanie produkcji własnego filmu; jak i udział uczestników w sesjach poszerzających wiedzę ogólną przydatną w procesie tworzenia filmu, czyli erudycję kulturową i artystyczną, umiejętności biznesowe, negocjacyjne i marketingowe oraz podstawową wiedzę o specyfice istotnych twórczych zawodów filmowych. Szkoła Wajdy zapewnia indywidualne konsultacje i bezpośredni kontakt z uznanymi producentami.

Informacje o wymaganych dokumentach, czesnym na stronie Szkoły Wajdy www.wajdaschool.pl.

Kurs Internetowy ONLINE KAMERA

ONLINE KAMERA to nowy, internetowy program Szkoły Wajdy, skierowany do tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie filmu, chcą tworzyć kino wirtualnie i w realu. Uczestnicy ONLINE KAMERA będą mogli rozwinąć swój pomysł na film, skonsultować go z wybitnymi polskimi reżyserami filmowymi, w tym z Andrzejem Wajdą, Wojciechem Marczewskim, Pawłem Pawlikowskim i Leszkiem Dawidem.

Program ONLINE KAMERA jest unikalnym połączeniem trzech elementów: wykładów online (dostępnych zarówno dla wolnych słuchaczy jak i uczestników), indywidualnych analiz prac domowych nadesłanych przez uczestników i dwóch warsztatów dla uczestników w Szkole Wajdy w Warszawie. ONLINE KAMERA jest najlepszym i najprostszym sposobem na rozpoczęcie edukacji filmowej, a także przeprowadza przez cały proces tworzenia własnego filmu krótkometrażowego.

Rejestracja i informacje o programie na stronie kursu www.onlinekamera.pl.

Informacja prasowa

26.09.2016