Ostatnie dni naboru na Ventana Sur Film Market

Do 6 listopada przyjmujemy zgłoszenia na targi filmowe Ventana Sur w Buenos Aires skierowane do producentów, którzy są zainteresowani nawiązaniem współpracy z Ameryką Południową. Wydarzenie odbędzie się w całości w formie online w dniach 30 listopada-4 grudnia br. 

Ventana Sur Film Market organizowany jest od 2009 roku z inicjatywy Marche du Film Cannes i Argentyńskiego Instytutu Filmowego. Targi w Buenos Aires są największą tego typu imprezą w Ameryce Południowej. Celem wydarzenia jest pomoc w nawiązaniu kontaktów i współpracy pomiędzy dystrybutorami i agentami sprzedaży oraz promocja lokalnej kinematografii.

Z nadesłanych zgłoszeń wybrani zostaną producenci, którzy dzięki współpracy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i targów Ventana Sur otrzymają darmowe akredytacje uprawniające do:

– wzięcia udziału w wydarzeniach branżowych takich jak: Proyecta czy sieć Producentów w Ventana Sur;

– pokazów online;

– dostępu do bazy zarejestrowanych członków branży filmowej.

Producenci, którzy są zainteresowani udziałem w targach, proszeni są o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go na adres: maria.piotrowska@pisf.pl

Więcej informacji o Ventana Sur: https://ventana-sur.com/en/

30.10.2020