Ostatnie dni zgłaszania filmów na WFF

Do 15 lipca można zgłaszać filmy pełno- i krótkometrażowe do sekcji konkursowych i niekonkursowych 30. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Wydarzenie jest współfinansowane przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Zgłoszenia

Przed zgłoszeniem filmów należy sprawdzić, czy obraz spełnia kryteria narzucone przez organizatorów. Na festiwal można zgłaszać produkcje pełnometrażowe (powyżej 60 minut) oraz krótkometrażowe (do 30 minut). W przypadku zgłaszania filmu, którego dialogi są w innym języku niż polski lub angielski należy upewnić się, że DVD zawiera angielskie lub polskie napisy.

Filmy można wysyłać:

 • Pocztą na adres: Warszawski Festiwal Filmowy, skr. 816, 00-950 Warszawa 1
 • Kurierem na adres: Warszawski Festiwal Filmowy, ul. Lwowska 11/11, 00-660 Warszawa
 • Drogą internetową: films@wff.pl (filmy pełnometrażowe) lub shorts@wff.pl (filmy krótkometrażowe).

Warunki przyjęcia zgłoszenia filmu

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wraz z płytą DVD lub linkiem następujących informacji:

 • Tytuł oryginalny i tytuł angielski filmu.
 • Imię i nazwisko reżysera/reżyserów.
 • Kraj (kraje) produkcji.
 • Rok produkcji oraz data i miejsce premiery światowej.
 • Czas trwania filmu w minutach.
 • Producent (producenci) oraz kontakt do firmy produkcyjnej.
 • Informacje techniczne na temat nośnika obowiązuje jeden z formatów: taśma filmowa 35 mm, DCP (Digital Cinema Package); prędkość przesuwu taśmy: 24 klatki na sekundę, 25 klatek na sekundę, inny (jaki) – proporcje ekranu: 1:1,37, 1:1,66, 1:2, 35, inny (jaki).
 • Kontakt do osoby/firmy zgłaszającej film oraz określenia jej funkcji (producnet, reżyser, agent sprzedaży, dystrybutor, inne).
 • Czy ostateczna wersja filmu jest identyczna z materiałem znajdującym się na DVD?
 • Do której sekcji jest zgłaszany film.

W przypadku braku powyższych informacji zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

 

 

30. Warszawski Festiwal filmowy odbędzie się w dniach 10-18 października 2014 w Warszawie.

 

Regulamin: www.wff.pl/wp-content/uploads/migrated/2014_WFF_Regulamin.pdf.

 

Więcej informacji: www.wff.pl.

04.07.2014