Ostatnie miejsca na warsztaty Asia Threads

Zostały ostatnie miejsca na warsztaty Asia Threads, przeznaczone dla producentów, którzy chcieliby realizować swoje projekty w Azji lub z azjatyckimi w partnerami.

Ostatnie miejsca

Asia Threads to warsztaty dla producentów, którzy chcą nawiązać współpracę z przedstawicielami azjatyckiej branży filmowej. Celem warsztatów jest umożliwienie nawiązania kontaktów między producentami z Europy i Azji. Pozostało jeszcze od 2 do 4 miejsc dla producentów, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat zróżnicowanego rynku Azji oraz produkcji. Aplikacje na warsztaty można przesyłać przez cały rok. Warsztaty odbędą się w sierpniu w Katmandu. 

Dlaczego Azja ?

Współczesne kino azjatyckie jest obecnie najszybciej rozwijającym się sektorem rozrywki. Rosnąca publiczność oraz możliwość finansowania wielofunduszowego otwiera nowe perspektywy wysokiego rozwoju dla koprodukcji.

Więcej informacji: www.docskool.org/Clinik.Kathmandu/Labs/Asia-Threads.

24.02.2017