Ostatnie w tym roku warsztaty prawne KIPA

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) zaprasza na grudniowe warsztaty prawne „Konflikty między producentem a współtwórcami filmu”, które są współfinansowane przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Spory między producentem i twórcami

Podczas spotkania zostaną przeanalizowane kwestie, które potencjalnie mogą wpływać na powstawanie sporów, a także zapisy zabezpieczające producenta i twórcę m.in. w zakresie prawa do kontynuacji prac, rozwiązania umowy, zgody na wycofanie nazwiska. Warsztaty odbędą się 11 grudnia 2012, o godz. 10.00 w budynku Millennium Plaza przy Alejach Jerozolimskich 123a w Warszawie. Będą miały charakter otwartej dyskusji.

Warsztaty ze wsparciem PISF

Grudniowe spotkanie jest ostatnim w ramach prowadzonego w 2012 roku cyklu warsztatów prawnych KIPA. Jego temat stanowi klamrę łączącą wszystkie warsztaty w spójną całość. Warsztaty poprowadzi mec. Maciej Ślusarek, który zainaugurował cały cykl spotkań prawnych na początku roku. Warsztaty są współfinansowane przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Zgłoszenia do 5 grudnia

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach muszą przesłać formularz zgłoszeniowy do dnia 5 grudnia 2012 na adres: biuro@kipa.pl lub faksem pod nr 22 840 59 01.

 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.audiowizualni.pl.

 

Na podstawie informacji prasowej opracowała Paulina Bez

29.11.2012