Oświadczenie Dyrektora PISF z 13.12.2019

.Warszawa, 13 grudnia 2019 r 

OŚWIADCZENIE DYREKTORA POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

 

Do dnia dzisiejszego Przewodniczący Rady Instytutu nie zwołał posiedzenia Rady, na którym poddane zostałoby pod głosowanie zatwierdzenie Programów Operacyjnych na rok 2020. Przewodniczący Rady Instytutu wbrew przepisom uzurpuje sobie prawo do jednoosobowego podejmowania decyzji dotyczących zatwierdzenia Programów Operacyjnych Instytutu. Dyrektor Instytutu złożył dziś wniosek do Wiceprzewodniczącej Rady Instytutu Pani Joanny Szymańskiej o zwołanie posiedzenia Rady. Możliwości prawne leżące po stronie Dyrektora Instytutu w zakresie procedowania Programów Operacyjnych zostały wyczerpane. Dyrektor nie będzie podejmował żadnych czynności do czasu zwołania posiedzenia Rady. Jednocześnie, w odniesieniu do wiadomości Przewodniczącego Rady z 12 grudnia 2019 r., niezatwierdzenie Programu Operacyjnego, z którego wypłacane są wynagrodzenia dla ekspertów, uniemożliwia prowadzenie jakichkolwiek naborów wniosków o przyznanie dofinansowań.


13.12.2019