Oświadczenie pełnomocników prawnych Romana Polańskiego

Kraków, 30 października 2014 r.

 

Oświadczenie Obrońców Romana Polańskiego, Adwokatów Jana Olszewskiego i Jerzego Stachowicza.

 

W dniu dzisiejszym Roman Polański, wraz ze swoimi obrońcami, stawili się w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie w sprawie wniosku o tymczasowe aresztowanie Romana Polańskiego, przesłanego przez Departament Stanu USA. Prokuratura, po przesłuchaniu Romana Polańskiego, zdecydowała że nie wystąpi do Sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie stwierdzając, że brak jest podstaw do tymczasowego aresztowania. Uznano, iż Roman Polański nie będzie utrudniał postępowania ekstradycyjnego, gdyż podczas pobytu w Polsce, jest i będzie do dyspozycji Prokuratury oraz Sądu. 

 

 

adwokat Jerzy Stachowicz                         adwokat Jan Olszewski

31.10.2014