Oświadczenie PISF w sprawie Apple

Warszawa, dnia 15 grudnia 2014 roku

 

Oświadczenie PISF w sprawie Apple Film Production Sp. z o.o.

 

W dniu dzisiejszym, 15 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie zwrotu dotacji przez Apple Film Production Sp. z o.o. na produkcję filmu „Pokłosie”. Polski Instytut Sztuki Filmowej jako instytucja gospodarująca środkami publicznymi stoi na straży ich wydatkowania w sposób racjonalny i transparentny.

 

Z tego względu, szanując wyrok niezawisłego Sądu, uznając jednakowoż nadrzędność ustawy

o finansach publicznych i ustawy o kinematografii, PISF uczyni wszystko, aby producenci, którzy nie potrafią rozliczyć środków publicznych, nie mogli czuć się bezkarni. To nie są dziesiątki, ale miliony złotych.

 

Postanowienia umowy na dofinansowanie każdego przedsięwzięcia filmowego przez PISF nie mają wyłącznie charakteru cywilnoprawnego, bo podlegają rygorowi ustawy o finansach publicznych. Sąd wydający wyrok w tej sprawie nie wziął tego pod uwagę. A szkoda.

 

Agnieszka Odorowicz

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

15.12.2014