Otwarcie Pracowni Filmoteki Szkolnej

W dniach 7, 8 i 9 października Polski Instytut Sztuki Filmowej otworzył Pracownie Filmoteki Szkolnej w kolejnych trzech województwach: wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim. Pracownie Filmoteki Szkolnej otwarto we wszystkich województwach i obecnie w kraju działa ich już 16.

Otwarcie Pracowni Filmoteki Szkolnej w Lesznie

– Zbudowaliśmy sieć Pracowni Filmoteki Szkolnej w całej Polsce, po jednej w każdym województwie. Tam gdzie pracują wspaniali nauczyciele (…). Chodzi o to, żeby ta pracownia była swego rodzaju kinem, w którym będzie można pracować nie tylko z uczniami tej szkoły, ale również gdzie nasz lider będzie mógł spotykać się z kolegami z innych szkół, by rozpropagować idee edukacji filmowej – mówiła, podczas otwarcia Pracowni w Zespole Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie, Pełnomocnik Dyrektor PISF do spraw Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji, Anna Sienkiewicz-Rogowska.

Konkursy oraz inspiracje

Przybliżając najciekawsze możliwości oferowane uczniom i nauczycielom mówiła: – W ofercie Filmoteki Szkolnej mamy również do zaproponowania uczniom uczestnictwo w konkursie Skrytykuj.pl (…). Cały czas trwa nabór na kurs internetowy Filmoteka Szkolna. Akcja! dla nauczycieli i uczniów, prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W listopadzie na stronie Uniwersytetu Warszawskiego udostępnione zostaną trzy kursy on-line poświęcone metodyce nauczania o filmie oraz warsztatowi dziennikarskiemu. Mam nadzieję, że będą państwo z nich korzystać. Wszystkie informacje będą dostępne na stronach Filmoteki Szkolnej.

 

– Pracownia będzie służyła na pewno nie tylko społeczności tej szkoły, ale społeczności miasta Leszna – mówił Prezydent Miasta Leszna, Tomasz Maleszy. – Wszystko, co jest innowacyjne jest istotne i ważne, bo inspiruje uczniów do poznawania siebie poprzez rozwijanie swych pasji – podkreślał dziękując m.in. liderowi Piotrowi Kalitce i dyrektor szkoły Renacie Perek.

 

– Chcemy, żeby edukacja się w Polsce rozwijała. Chcemy mieć coraz mądrzejszych młodych ludzi, chcemy mieć też dobrą krytykę (…). To jest jeszcze istotne w edukacji: zatrzymanie w kadrze i każdym człowieku, w uczniu piękna chwili, która rozwija i pozostaje w pamięci – podkreślała Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Grażyna Kuźmińska.

 

– Pomysł, by stworzyć Pracownię w naszej szkole zrodził się, kiedy zobaczyłam w telewizji program dotyczący otwarcia właśnie jednej z Pracowni – dodawała dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie, Renata Perek.

Lider Filmoteki Szkolnej w Lesznie: Piotr Kalitka

– Ktoś kiedyś powiedział: z marzeniami trzeba uważać, bo się mogą spełnić. Jedno z tych marzeń dzisiaj się spełnia. Chciałbym podziękować Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej i dyrekcji szkoły. Za tymi instytucjami stoi zawsze ktoś, stoi żywy człowiek. Chciałbym podziękować za ich życzliwość i zaangażowanie w to, by ta pracownia powstała. Chciałbym podziękować Prezydentowi Miasta Leszna i radnym, bo także dzięki nim możemy w tej sali być. Wierzę, że nadzieje pokładane w tym obiekcie, uda nam się zrealizować – podkreślał lider Filmoteki Szkolnej, Piotr Kalitka.

Zauważyć kiełkujący talent

– Wierzę w to, że nauczyciele mają możliwość zauważenia kiełkującego talentu u swoich uczniów (…). Przygotowując się do udziału w Wielkim Teście o Polskim Filmie musiałam nadrobić zaległości. Te pozycje powinnam mieć już dawno obejrzane, właśnie w gimnazjum i liceum. Zestaw filmów z Filmoteki Szkolnej powinien być właśnie oglądany w tym okresie życia młodego człowieka, bo to niesamowicie rozwija. To może też bardzo pomóc przy wyborze dalszej drogi zawodowej, bo film to nie tylko aktorstwo, ale inne zawody: montaż, reżyseria, dźwięk, scenariusz. O Filmotece Szkolnej na pewno opowiem młodzieży – podkreślała aktorka Sandra Staniszewska, która m.in. wzięła udział w warsztatach z młodzieżą w kilku Pracowniach Filmoteki Szkolnej.

Otwarcie Pracowni Filmoteki Szkolnej w Górze

– Staramy się, aby oferta, którą mamy do przedstawienia była jak najbardziej kompleksowa. Są to zarówno warsztaty metodyczne jak i te, które przygotowują do robienia filmów, bo edukacja filmowa to nie tylko ta poprzez oglądanie filmów, ale też przez robienie filmów. To nie tylko propozycja na język polski, ale też na inne przedmioty. Wśród naszych liderów jest np. nauczyciel fizyki, który nagrywa ze swoimi uczniami robione na lekcjach eksperymenty. Dlaczego otwieramy Pracownie? Zdaliśmy sobie sprawę, że nie wszędzie są dobre warunki do oglądania filmów, a jeśli mamy namówić nauczycieli liderów do tego, aby pomagali innym nauczycielom prowadzić lekcje, musimy dać im narzędzia i takim narzędziem jest ta Pracownia. Można tutaj wszystkimi zmysłami odebrać film – mówiła Anna Sienkiewicz-Rogowska w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze.

Liderka Filmoteki Szkolnej w Górze: Ewelina Waląg

-To dla nas wielkie wydarzenie i święto filmu. Nasze Szkolne Koło Filmowe WONDERLab działa od kilku lat. To wsparcie, które otrzymaliśmy teraz jest dla nas bardzo cenne, bo możemy mieć prawdziwą Pracownię filmową i omawiać filmy z wykorzystaniem nowych technologii. Serdecznie dziękuję pani dyrektor, która zawsze jest otwarta na wszelkie moje projekty i panu staroście, który też nas bardzo mocno wspiera (…). Dla nas jako Koła Filmowego i dla mnie jako liderki ważne jest to, żeby łączyć sztukę filmową z nauką tolerancji. Współpracujemy m.in. ze szkołą w Rydzynie, z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi. Mam nadzieję, że wiele wspólnych planów już wkrótce dojdzie do skutku – podkreślała liderka Filmoteki Szkolnej, Ewelina Waląg.

 

– Proszę, doceniajcie tę salę i świętujcie dzisiaj otwarcie, bo to jest wielki skarb (…). Jest tutaj nastrój, żeby działać (…). Na pewno niejedna szkoła będzie wam zazdrościć takiego miejsca – mówiła Sandra Staniszewska.

Wsparcie, które wywołuje radość

Podczas uroczystego otwarcia Pracowni Filmoteki Szkolnej w Górze wręczono również Nagrodę Główną w konkursie „Filmowe pojedynki”, którą odebrała uczennica Katarzyna Skrzynecka. Uroczystości towarzyszyło także wręczenie specjalnych dyplomów prywatnym darczyńcom, którzy wspomogli powstanie Pracowni w Górze. – Dziękujemy za pomoc, każdy życzliwy gest, dobre słowo. Za ofiarność i zrozumienie potrzeb naszej szkoły oraz za wsparcie, które wywołuje radość – podkreślała dyrektor LO im. Adama Mickiewicza w Górze, Małgorzata Patrzykąt.

Pierwsza pracownia na Dolnym Śląsku

– Spotykamy się w wyjątkowym momencie, ważnym nie tylko dla szkoły, ale dla całego środowiska powiatu górowskiego (…). To niezwykle ważne, żeby szczególnie w dzisiejszych czasach potrafić znaleźć tak atrakcyjny przekaz, żeby zachęcić młodzież nie tylko do nauki, ale do aktywnego życia (…). Szczególnie cieszę się, że pierwsza w województwie dolnośląskim Pracownia Filmoteki Szkolnej jest właśnie w Górze i możemy się tym pochwalić – mówił Starosta Górowski Piotr Wołowicz, dziękując Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej oraz liderce Ewelinie Waląg. – Chodzi o to, aby filmy można było przeżywać inaczej i przede wszystkim mieć takie miejsce, gdzie można porozmawiać, o tym, co dany obraz miał przekazać – podkreślał.

Popularyzowanie wiedzy o polskiej kulturze

Zastępca Burmistrza Góry, Andrzej Rogala odczytał podziękowania od Burmistrz Ireny Krzyszkiewicz.  – Jestem pod wrażeniem tego, co tutaj dzisiaj zobaczyłem, tym bardziej, że jest to pierwsza Pracownia Filmoteki Szkolnej otwarta na Dolnym Śląsku (…). To dobre nawiązanie do tego, co działo się w naszej miejscowości przed laty, gdy realizowane tutaj filmy amatorskie prezentowano na festiwalach w całym kraju – podkreślał wymieniając osoby pochodzące z Góry, które związały swoje życie zawodowe z kinem. – Pracownia z całą pewnością będzie promować kulturę filmową oraz popularyzować wiedzę o filmie i polskiej kulturze – dodawał.

Otwarcie Pracowni Filmoteki Szkolnej w Gorzowie Wielkopolskim

– Te 16 pracowni to dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej tkanka, która pozwoli nam rozszerzyć ideę edukacji filmowej w szkołach (…). Wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, jak również z władzami samorządowymi, myślimy o stworzeniu funduszu, który pozwoli większej ilości szkół wyposażyć się w Pracownie – mówiła podczas spotkania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim Anna Sienkiewicz-Rogowska.

 

– Ważne jest dla nas, że stworzyliśmy ten pakiet filmowy wbrew stereotypom. To nie jest kanon lektur. To są filmy, które podporządkowane są istotnym, ważnym treściom. Tymi 120 filmami dajemy szansę, by na lekcji poruszyć wiele wątków, porozmawiać o tożsamości kulturowej, różnicach religijnych czy o malarstwie w filmie (…). Pracujemy wszyscy nad tym, żeby potem widzowie oglądali znakomite filmy i rozumieli świetne polskie kino. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca sieci instytucji oraz sieć liderów Filmoteki Szkolnej – podkreślała Pełnomocnik Dyrektor PISF.

Nie tylko tablica i kreda

– Pierwsza i na razie jedyna Pracownia Filmoteki Szkolnej w województwie lubuskim znajduje się w tej szkole (…). Wprowadzenie takiej formy w szkolną edukację prowadzi do uatrakcyjnienia zajęć, wzbogaca warsztat pracy nauczyciela, poszerza jego horyzonty (…). Każdy wychowawca ma możliwość rozmawiania na temat sztuki filmowej na lekcji wychowawczej ze swoją klasą. Dla uczniów to niewątpliwa korzyść, bo nie tylko tablica i kreda czy podręcznik i zeszyt mogą stanowić podstawę do prowadzenia zajęć rozmowy na temat i kultury polskiej – mówiła Zastępca Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Alina Nowak.

 

– Ogromnie dziękuję Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej. Naszą Pracownię otwierają państwo jako ostatnią w tym roku. Moje podziękowanie to również życzenie: po pierwsze, by udało się coś nowego, równie fantastycznego wymyślić, a po drugie, by powiodły się starania o pozyskiwanie kolejnych osób oraz instytucji, które poświęcą swój czas i nakłady finansowe na kontynuację – mówił Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, Janusz Hwozdyk.

 

– Mam nadzieję, że na południu województwa znajdzie się osoba jak pani Małgorzata Miszczak, która swoim entuzjazmem otworzy możliwość powstania kolejnej Pracowni (…). Jest to projekt, z którego jesteśmy dumni i cieszymy się, że podniesie znacząco jakość pracy w naszych szkołach – podkreślała Lubuska Kurator Oświaty, Bogna Ferensztajn.

Ludzie z wielką pasją

– Już wcześniej młodzież z tej szkoły poznałam na Festiwalu Filmoteki Szkolnej, gdzie miałam okazję oglądać ich filmy krótkometrażowe. Widzę, że to są ludzie z naprawdę wielką pasją. To nie są ich pierwsze kroki w filmie. Oni już działają. Fajnie byłoby im zaufać i pozwolić im z Pracowni korzystać w stu procentach. Otwarcie Pracowni w tym, a nie innym miejscu, to dowód na to, że nagradza się też ludzi, którzy pracują – mówiła Sandra Staniszewska. – Zachęcam, by odkrywać talenty w młodych ludziach – dodawała.

Liderka Filmoteki Szkolnej w Gorzowie Wielkopolskim: Małgorzata Miszczak

– Ta pracownia to wielka nagroda dla uczniów. Faktycznie działamy już kilka lat. Te działania w zasadzie zapoczątkowało pojawienie się pierwszego pakietu Filmoteki Szkolnej w 2009 roku. Muszę przyznać, że filmowo działam bardziej praktycznie. Może z racji tego, że uczę informatyki i zajmuję się multimediami. W związku z tym realizujemy filmy. Teraz oglądanie kina polskiego i dobrych filmów będzie dopełnieniem wszystkiego, o czym można było marzyć. Cieszę się bardzo, że w naszej szkole są nauczyciele, którzy już zaczynają pasjonować się filmem (…). Jako lider będę się starała wyjść jeszcze dalej (…). Myślę, że przed nami są działania pełne pasji – mówiła liderka Filmoteki Szkolnej w Gorzowie Wielkopolskim, Małgorzata Miszczak.

Warsztaty reporterskie dla uczniów i wykłady dla nauczycieli

Inauguracja Pracowni Filmoteki Szkolnej w każdej ze szkół wzbogacona była o warsztaty dziennikarskie prowadzone przez dziennikarzy TVP Kultura i warsztaty dla młodzieży, które prowadziły Anna Bielak i Kaja Klimek. Filmy nakręcone przez uczniów, podczas warsztatów dziennikarskich, zostaną zamieszczone na stronie Filmoteki Szkolnej. Nauczyciele w tym czasie mogli wziąć udział w wykładach filmoznawcy dr Artura Majera oraz obejrzeć prezentacje liderów Filmoteki Szkolnej.

 

Marta Sikorska

10.10.2014