Otwarty nabór do programu „Bydgoska Tożsamość Filmowa - Produkcja”

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ogłosiło nabór do programu „Bydgoska Tożsamość Filmowa – Produkcja Filmowa 2016”.

Cel programu

Celem programu jest wsparcie finansowe i produkcyjne realizacji autorskich produkcji filmowych. Wśród zgłoszonych projektów preferowane będą produkcje związane z regionem kujawsko-pomorskim poprzez tematykę, lokalnych twórców, miejsce realizacji lub udział mieszkańców miasta Bydgoszczy lub instytucji miejskich w filmie. Nie jest to jednak warunek wyłączny przyznania środków. Całkowita kwota, która zostanie rozdysponowana w ramach programu w roku 2016 to 75 000 złotych.

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla twórców filmowych, poszukujących możliwości wsparcia ich autorskich produkcji filmowych. Warunkiem koniecznym aplikowania do programu „BTF jest prowadzenie działalności gospodarczej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w regulaminie programu.

Zgłoszenia

Zgłoszenie do udziału w programie zawierające wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz lub pocztą elektroniczną na adres: wnioski.btf@mck-bydgoszcz.pl.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa dniu 27 czerwca 2016 r.

O ważności zgłoszenia decyduje potwierdzona data wysłania/nadania zgłoszenia do Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.kino-orzel.pl/aktualnosci/otwarty-nabor-do-programu-bydgoskiej-tozsamosci-filmowej-produkcji.

25.02.2016