Pamięci ofiar katastrofy

Maria i Lech Kaczyńscy

 

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą… Te słowa księdza poety Jana Twardowskiego nie brzmiały nigdy tak boleśnie, jak obecnie. W jednej chwili w wyniku katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem straciliśmy przedstawicieli najwyższych władz naszego państwa, ludzi kierujących siłami zbrojnymi, organizacjami społecznymi, finansowymi, dostojników różnych wyznań. Zasłużonych dla historii i kultury Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Ta trudna do wyobrażenia strata jest tym boleśniejsza, że za każdym nazwiskiem kryje się przecież nie tylko konkretna funkcja, ale też osoba, która osierociła najbliższych. Wiele z tych postaci znaliśmy osobiście i ceniliśmy. Artyści wspominać będą z pewnością Małżonkę prezydenta, panią Marię Kaczyńską. Człowieka wielkiego serca, kochającą teatr, film, muzykę. Często zaszczycała swą obecnością premiery filmowe i teatralne, lubiła bywać na koncertach, festiwalach muzycznych. Zawsze z sympatią mówiła o polskim kinie.

 

Wśród ofiar katastrofy znalazł się też Tomasz Merta wiceminister kultury, wspaniały i ceniony intelektualista i pasjonat, walczący o nasze narodowe dziedzictwo. Dla środowiska aktorskiego bolesną startą jest śmierć Janusza Zakrzeńskiego, aktora – jak napisano „arcypolskiego” niezapomnianego odtwórcę marszałka Piłsudskiego i Witkacego. 

 

W trwającej żałobie narodowej spróbujmy znaleźć chwilę na osobistą refleksję. Wznieść się ponad polityczne podziały, pomyśleć z wdzięcznością o ludziach, dziękując im za to, co dobrego starali się zrobić. 

 

Łącząc się w bólu z rodzinami i przyjaciółmi wszystkich tych, którzy odeszli w tak tragiczny i niespodziewany sposób zróbmy wszystko, abyśmy w tym niepojętym doświadczeniu potrafili być razem – zjednoczeni. I aby ten stan trwał nie tylko w dniach żałoby, ale utrzymywał się przez całe najbliższe miesiące i lata. Abyśmy uświadomili sobie, że warto przeżyć swe życie jak najpiękniej, choćby dlatego, że jest ono takie krótkie. 

 

Agnieszka Odorowicz,
Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
wraz ze Współpracownikami

12.04.2010