Panele dyskusyjne PISF podczas „Gdynia Industry”

Zapraszamy na panele dyskusyjne PISF – przeznaczone dla twórców, producentów, profesjonalistów branży filmowej oraz studentów szkół filmowych – które odbędą się od 18 do 20 września 2019 w Hotelu Mercure Gdynia Centrum w ramach wydarzenia branżowego „Gdynia Industry”.

W ramach Gdynia Industry odbędzie się prezentacja Programów Operacyjnych na rok 2020 oraz strategii rozwoju Instytutu na najbliższe lata. Omówimy procedurę aplikacji o wsparcie produkcji audiowizualnej i zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy o kinematografii. Porozmawiamy także o kinach VR, platformach streamingowych, zmianach technologicznych i związaną z nimi przyszłością kinematografii oraz uczcimy 60-lecie kin studyjnych.

Będziemy mieli okazję zaprezentować Państwu światowe dokonania kina VR podczas bezpłatnych projekcji!

Organizatorem spotkań branżowych Gdynia Industry jest Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-20 września 2019 roku podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Lista paneli i wydarzeń PISF:

PRZEGLĄD ŚWIATOWYCH DOKONAŃ KINA VR

18 września 2019, 13.30–17.00
19 września 2019, 10.00–17.00
20 września 2019, 10.00–17.00
Hotel Mercure Gdynia Centrum, Sala Lazur

Stając w jednym szeregu z najważniejszymi festiwalami filmowymi świata, po raz pierwszy w historii festiwalu w Gdyni zapraszamy na przegląd światowych dokonań w dziedzinie kina VR (Cinematic VR). Pokazy będą się odbywać w specjalnie przygotowanym do tego celu kinie VR.

Wyświetlone zostaną następujące filmy: Conscious Existence (10’), Ghost in the Shell VR (16’), Micro Giants (6’), My Africa (10’), Under the Canopy (10’), Isle of Dead (7’), Kinoscope (11’).

KINO WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

18 września 2019, 10.30–12.30
Hotel Mercure Gdynia Centrum, Sala Omega

Czy wirtualna rzeczywistość to realne zagrożenie dla kina? A może VR i AR to naturalny krok w rozwoju filmu, niczym dźwięk po erze kina niemego? Panel to okazja do dyskusji o przyszłości, która niespodziewanie stała się teraźniejszością, chociaż niektórym trudno się z tym pogodzić.

Goście:

 • Marcin Marczyk (ekspert CVR, Fundacja Pełne zanurzenie),
 • Jacek Nagłowski (reżyser/producent CVR, VR/AR VN LAB przy PWSFTviT),
 • Marcin Łunkiewicz (producent CVR, sieć kin VR by mimo.ooo).

FENOMEN RUCHU STUDYJNEGO – 60-LECIE KIN STUDYJNYCH

18 września 2019, 12.30–13.30
Hotel Mercure Gdynia Centrum, Sala Omega

Czym były kina studyjne sześćdziesiąt lat temu, a jaką rolę pełnią dziś? Jak pogodzić ambitny repertuar z wymogami rynku? Zapraszamy na dyskusję o fenomenie Ruchu Studyjnego oraz funkcji, zadaniach i szansach rozwojowych kin studyjnych na polskim rynku kinowym i w systemie upowszechniania kultury filmowej.

Goście:

 • Monika Piętas-Kurek (Kierownik Działu Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji, PISF),
 • Andrzej Goleniewski (Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych),
 • Maciej Gil (Fundacja Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison),
 • Piotr Zakens (Kino Rialto w Poznaniu).

BOX OFFICE – NOWELIZACJA USTAWY O KINEMATOGRAFII W ZAKRESIE RAPORTOWANIA WIDOWNI

18 września 2019, 15.00–16.00
Hotel Mercure Gdynia Centrum, Sala Omega

Nowelizacja ustawy o kinematografii nałożyła na podmioty prowadzące kina obowiązek raportowania dziennych danych dotyczących liczby widzów, sprzedanych biletów i przychodów z tego tytułu. Czy nowy box office stanie się punktem odniesienia dla wszystkich podmiotów biorących udział w procesie produkcji, dystrybucji i wyświetlania filmów? Jakie rozwiązania stosuje się w innych krajach? Do panelu zostali zaproszeni reprezentanci różnych środowisk, co pozwoli zaprezentować pełne spectrum opinii w tej sprawie.

Goście:

 • Stanisław Wojtera (Dział Rozwoju, PISF),
 • Mariusz Łukomski (Monolith Films),
 • Magdalena Lewicka (Multikino Polska),
 • Andrzej Goleniewski (Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych),
 • Kamil Przełęcki (producent filmowy).

PROGRAMY OPERACYJNE PISF NA ROK 2020 I STRATEGIA NA LATA 2020–2023

19 września 2019, 11.00-13.30
Hotel Mercure Gdynia Centrum, Sala Tango

Panel poświęcony będzie kondycji rodzimej kinematografii oraz narzędziom instytucjonalnej regulacji branży filmowej. Eksperci podejmą debatę na temat wyzwań polskiej kinematografii i roli PISF w kształtowaniu rynku. Omówiona zostanie kwestia szans i zagrożeń dla rynku filmowego w Polsce oraz tego, jak rokują one na przyszłość. Przedstawimy również założenia Programów Operacyjnych na rok 2020.

Goście:

 • Radosław Śmigulski (Dyrektor PISF),
 • Małgorzata Szczepkowska-Kalemba (Kierownik Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych, PISF),
 • Monika Piętas-Kurek (Kierownik Działu Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji, PISF),
 • Maria Gradowska-Tomow (Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, PISF),
 • Marta Galińska (Radca prawny, PISF).

ZMIANY TECHNOLOGICZNE A PRZYSZŁOŚĆ KINEMATOGRAFII – PLATFORMY STREAMINGOWE I NOWE TRENDY NA RYNKU

20 września 2019, 12.00–13.00
Hotel Mercure Gdynia Centrum, Sala Omega

Gdzie będziemy oglądać filmy za dziesięć lat? Czy ich premiery przeniosą się z sal kinowych na ekrany komputerów? Jak będzie wyglądała kinematografia przyszłej dekady i czy jest przygotowana do wyzwań przed nią stawianych? W trakcie panelu zastanowimy się, jak zmiany technologiczne i nowe pola eksploatacji oddziałują na przyszłość kinematografii.

Goście:

 • Radosław Śmigulski (Dyrektor PISF),
 • Leszek Bodzak (Aurum Film),
 • Piotr Ochalski (TVN Player).

WSPARCIE PRODUKCJI AUDIOWIZUALNEJ, CZYLI CO ZNIECHĘCA DO „ZACHĘT”?

20 września 2019, 14.00–16.00

Hotel Mercure Gdynia Centrum, Sala Omega

Co zniechęca „Zachęty”?, czyli o najczęściej popełnianych błędach we wniosku o wsparcie produkcji audiowizualnej. Opowiemy o tym, że aplikowanie o zachęty jest  proste, trzeba tylko pamiętać o kilku zasadach. Przy okazji omówimy najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji składanej do umowy w PO Produkcja Filmowa.

Goście:

 • Małgorzata Szczepkowska-Kalemba (Kierownik Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych, PISF)
 • Łukasz Wójcik (PISF)
 • Małgorzata Gąska (Główna Księgowa PISF)
 • Aneta Świechowska (PISF)
 • Ludmiła Berus (PISF)

Konsultacje ws. „zachęt”

Zapraszamy też na indywidualne konsultacje dla producentów zainteresowanych złożeniem wniosku o wsparcie finansowe produkcji audiowizualnych. Pracownicy Instytutu będą dostępni na stoisku PISF w foyer Teatru Muzycznego codziennie: od poniedziałku (16.09) do czwartku (19.09) w godz. 11.00-12.00 oraz 14.00-15.00 
w piątek (20.09) w godz. 11.00-12.00.

Wstęp na wszystkie panele w ramach Gdynia Industry jest bezpłatny, ale wyłącznie za okazaniem akredytacji festiwalowej. 

Wydarzenie na Facebooku. 


05.09.2019