1. Pracownia Filmoteki Szkolnej otwarta

10 marca w piaseczyńskim Liceum Ogólnokształcącym im. I Dywizji Kościuszkowskiej otwarto pierwszą w Polsce Pracownię Filmoteki Szkolnej. Polski Instytut Sztuki Filmowej do końca czerwca otworzy podobne Pracownie w każdym województwie.

 

Otwarciu Pracowni towarzyszyła konferencja prasowa, w której udział wzięli m.in. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz, Starosta Piaseczyński Jan Adam Dąbek oraz Pełnomocnik Dyrektora PISF ds. Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji Anna Sienkiewicz-Rogowska, która koordynuje wszystkie działania edukacyjne Instytutu.

Pracownie Filmoteki Szkolnej

to nowa inicjatywa PISF, w ramach której sala klasowa jest dostosowywana do projekcji filmów – remontowana i wyposażana w profesjonalny sprzęt: projektor, ekran, system nagłaśniający oraz podłączenie do Internetu, umożliwiające odtwarzanie filmów on-line. Pracownie mają służyć popularyzacji szkolnej edukacji filmowej. W marcu Polski Instytut Sztuki Filmowej otworzy takie sale w sześciu województwach.

 

– Własnymi środkami i własnymi siłami otwieramy w tym roku 16 takich Pracowni, w szkołach w mniejszych miejscowościach. Jeżeli myślelibyśmy o tej kwestii systemowo, to na pewno PISF nie będzie w stanie sfinansować podobnej aktywności w szkołach. Liczymy na samorządy, bo to one utrzymują większość szkół. Liczymy również na Ministerstwo Edukacji Narodowej, które będzie rozdysponowywać unijne środki, tak żebyśmy mogli powiedzieć za 4 lata, że mamy tych Pracowni jeśli nie 14 tysięcy, to przynajmniej 7 tysięcy – podkreśliła Dyrektor PISF Agnieszka Odorowicz.

Poszerzanie programu Filmoteki Szkolnej

Otwarciu Pracowni towarzyszy poszerzenie filmowego repertuaru dostępnego bezpłatnie we wszystkich szkołach ponadpodstawowych w Polsce.

 

– Zainaugurowaliśmy drugą część programu Filmoteka Szkolna. Już nie wyposażamy szkół w filmy na DVD, ale szkoły mają swoje własne kody internetowe i mogą korzystać z tego, co jest na naszej stronie www.filmotekaszkolna.pl poinformowała Dyrektor Agnieszka Odorowicz.

 

Minister Bogdan Zdrojewski podkreślił, jak ważnym elementem procesu edukacji filmowej jest właściwe przygotowanie nauczycieli oraz dogodne warunki, w jakich uczniowie mogą polskie kino oglądać: – Dla mnie istotne jest to, aby tego typu dobre przykłady, stawały się pewnego rodzaju regułą. Regułą, która sprowadza się do tego, że edukacja jest traktowana po pierwsze poważnie, a po drugie, że żaden przedmiot, w tym wiedza o filmie, nie jest traktowany wycinkowo.

 

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska zwróciła uwagę na to, że program Filmoteki Szkolnej wychodzi poza schemat myślenia o edukacji: – Uważam, że każde wyjście poza rutynę jest bezcenne. To jest nie tylko rozwój sfery pasji, ale również ciągła nauka umiejętności współpracy, bo zawsze przecież do tego potrzebny jest zespół. Jest to również nauka czy też ćwiczenie krytycznego myślenia.

 

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Sławomir Bobowski zaakcentował ogromną siłę kina: – Film, poprzez oddziaływanie na emocje, ma bardzo poważne zadanie w formowaniu kultury narodowej, jej podtrzymywaniu, rewitalizowaniu i nieustannym prolongowaniu.

Szkoły przyjazne uczniom

– Chciałabym zachęcić koleżanki i kolegów nauczycieli, nie tylko polonistów, do korzystania z tej formy. My naszą przygodę z filmem zaczynaliśmy bardzo siermiężnie (…), z jednym aparatem fotograficznym. Kończymy ten etap wspaniałą Pracownią i myślę, że ta Pracownia to jest taki symbol tego, co się w ogóle w szkole dzieje – podsumowała Barbara Chwedczuk, dyrektor piaseczyńskiego Liceum, w którym liderką Filmoteki Szkolnej jest nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze Justyna Całczyńska.

 

Starosta Piaseczyński Jan Adam Dąbek podziękował za to, że Piaseczno jako pierwsze zostało wyposażone w salę przystosowaną do komfortowego odbioru filmów: – Pracownia dzisiaj otwarta jest przede wszystkim dowodem na to, jak można zrobić szkoły przyjazne, profesjonalne, a przede wszystkim takie szkoły, do których uczeń z przyjemnością przyjdzie i z radością będzie chciał w niej przebywać.

 

Otwarciu pierwszej Pracowni Filmoteki Szkolnej towarzyszyło spotkanie uczniów z Robertem Więckiewiczem. W marcu Polski Instytut Sztuki Filmowej otworzy kolejne Pracownie w Radomsku, Kluczborku, Kielcach, Woli Rzędzińskiej i Krasnymstwie.

Skrytykuj!

Również w marcu rusza kolejna edycja konkursu na recenzje i wideorecenzje w ramach kampanii Skrytykuj!, propagującej świadomą dyskusję o kinie wśród młodzieży. Twórcy najlepszych prac zasiądą w Jury Młodzieżowym festiwalu Off Plus Camera. Otwarciom kolejnych Pracowni Filmoteki Szkolnej będą towarzyszyły debaty filmowe „Skrytykuj!”, które poprowadzą krytycy filmowi: Anna Bielak, Błażej Hrapkowicz oraz Kaja Klimek.

 

Program Filmoteka Szkolna jest realizowany razem z organizacjami zrzeszonymi w Koalicji dla Edukacji Filmowej.

 

Więcej na stronie www.filmotekaszkolna.pl.

 

Kalina Cybulska

10.03.2014