Pierwsze stypendium przyznane

24 października 2011 roku odbyło się posiedzenie ekspertów w składzie:

  • Prof. dr hab. Tadeusz Lubelski
  • Prof. dr hab. Małgorzata Hendrykowska
  • Prof. dr hab. Mirosław Przylipiak.

Komisja rozpatrzyła cztery wnioski o przyznanie stypendium i zdecydowała o przyznaniu stypendium doktoranckiego PISF w wysokości 30 tys. zł pani Natalii Gmerek przygotowującej na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską pt. „Determinanty sprzedaży filmu kinowego w Polsce”.

27.10.2011