PISF otrzyma środki unijne na digitalizację filmów

Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej udało się pozyskać dofinansowanie ze środków UE na digitalizację i rekonstrukcję zasobów polskiej kinematografii.

160 filmów fabularnych, kilka tysięcy kronik i filmów dokumentalnych

Kwota dofinansowania to ponad 78 milionów złotych. Dzięki środkom z Programu Polska Cyfrowa, PISF i studia filmowe zdigitalizują, zabezpieczą i udostępnią widzom 160 filmów fabularnych, kilka tysięcy kronik i filmów dokumentalnych. W ciągu trzech najbliższych lat polska kinematografia zostanie prawie w całości scyfryzowana.

Projekt „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” – w ramach programu Polska Cyfrowa 2014-2020 realizowany będzie przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz członków konsorcjum:

1. Studio Filmowe TOR 
2. Studio Filmowe KADR
3. Studio Filmowe ZEBRA
4. Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
5. Studio Filmów Rysunkowych
6. Studio Filmowe Kronika
7. Studio Miniatur Filmowych

05.09.2017