PISF partnerem Programu Dostępność Plus

Deklarację Partnerstwa stanowiącą zobowiązanie współpracy w ramach Programu Dostępność Plus podpisał Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski.

Program Dostępność Plus jest programem rządowym, który powstał z myślą o osobach o szczególnych potrzebach, takich jak seniorzy, kobiety w ciąży i rodzice z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnościami. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym. Program dąży do dostosowania przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Ponad 150 sygnatariuszy

Polski Instytut Sztuki Filmowej dołączył do ponad 150 sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności, w tym samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. W uroczystości podpisania deklaracji 25 kwietnia br. wzięła udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Fot. materiały Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Sygnatariusze dokumentu będą się kierować ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

PISF wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Warto przypomnieć, że PISF od kilku lat prowadzi działania na rzecz zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno w kwestii dostosowywania filmów współfinansowanych przez Instytut, jak i współfinansowania festiwali i inicjatyw lokalnych, a także odpowiedniego przystosowania infrastruktury kin.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom widzów z dysfunkcjami wzroku i słuchu, PISF od 2016 roku wprowadził do swoich Programów Operacyjnych zapis o obowiązku wykonywania audiodeskrypcji przez producentów filmów fabularnych i pełnometrażowych filmów animowanych. Od 2017 roku wymóg wykonania audiodeskrypcji w ramach dofinansowania uzyskanego w Programach Operacyjnych został rozszerzony na filmy dokumentalne. Producent ma obowiązek wykonać audiodeskrypcje i napisy dla niesłyszących i dołączyć je do kopii wzorcowej filmu, którą przekazuje do Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Jest to jeden z warunków przyjęcia rozliczenia końcowego dofinansowanego przez PISF projektu filmowego.

Ponadto Polski Instytut Sztuki Filmowej współpracuje w zakresie zwiększenia dostępności filmów dla osób z niepełnosprawnościami m.in. z Koszalińskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym (współfinansowanie Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja) oraz ze Stowarzyszeniem „De Facto” (współfinansowanie Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych w Płocku). Instytut udzielił też licznych dotacji w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Kin” na przystosowanie przestrzeni kinowych dla osób niepełnosprawnych.


29.04.2019