PISF powołał zespół ds. kryzysu w branży kinematograficznej

W reakcji na zagrożenie epidemiologiczne i związaną z tym dramatyczną sytuację, w jakiej znalazła się polska kinematografia, Dyrektor PISF powołał zespół zadaniowy do spraw kryzysu w branży kinematograficznej. W skład tego sztabu kryzysowego weszli przedstawiciele różnych środowisk filmowych. Pierwsza narada zespołu odbyła się 20 marca br.

Zespół pod przewodnictwem Dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego tworzą przedstawiciele twórców, producentów, dystrybutorów, prowadzących kina (zarówno studyjne i lokalne, jak i multipleksy) oraz PISF.

 • Radosław Śmigulski – Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
 • Małgorzata Szczepkowska-Kalemba – Kierownik Działu Produkcji i Rozwoju Projektów Filmowych PISF
 • Leszek Bodzak – Prezes Aurum Film, członek zarządu Polskiej Gildii Producentów
 • Jacek Bromski – Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, reżyser
 • Marlena Gabryszewska – Prezes Stowarzyszenia Kin Studyjnych
 • Alicja Grawon-Jaksik – Prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych
 • Roman Gutek – organizator festiwalu „Nowe Horyzonty”, dystrybutor, producent
 • Dariusz Jabłoński – Prezydent Polskiej Akademii Filmowej, reżyser, producent
 • Tomasz Jagiełło – Prezes Zarządu HELIOS S.A.
 • Andrzej Jakimowski – Przewodniczący Gildii Reżyserów Polskich
 • Joanna Kotłowska – Dyrektor ds. Rozwoju Cineworld Cinemas Polska
 • Anna Limbach-Uryn – Wiceprezes Kino Świat
 • Mariusz Łukomski – Prezes Zarządu Monolith Films Sp. z o.o.
 • Urszula Malska – Prezes Zarządu United International Pictures Poland
 • Mariusz Spisz – Prezes Zarządu Multikino Media

Pierwsza narada zespołu ds. kryzysu w branży kinematograficznej odbyła się 20 marca 2020 r. Główne tematy to: sprawozdanie PISF z wykonanych działań, przedstawienie przez PISF informacji z monitoringu rynku krajowego, monitoring wydarzeń i rozwiązań międzynarodowych oraz inicjatywy i propozycje dla poszczególnych sektorów branży audiowizualnej.

Dyrektor Instytutu zachęcił do przygotowania propozycji rozwiązań dla poszczególnych sektorów przez ich reprezentantów. Szczególnie cenne będą inicjatywy i pomysły, które nie sprowadzają się do schematu „policzmy straty i wystąpmy o odszkodowanie”. Musimy zmierzać do podtrzymania ciągłości funkcjonowania rynku oraz przygotowania do intensywnej pracy po zakończeniu kryzysu epidemiologicznego – uważa Radosław Śmigulski.

PISF uruchomił też adres przerwanezdjecia@pisf.pl, pod który można przesyłać informacje o odwoływanych zdjęciach, przerwanych pracach montażowych, wstrzymanej produkcji, a także o stratach poniesionych przez kina w związku z epidemią koronawirusa. Zebrane informacje pozwolą oszacować straty i będą pomocne w przyszłości przy wystąpieniu o ewentualne rekompensaty. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, pomysły i uwagi dotyczące wsparcia dla branży filmowej.

17.03.2020