Informacja o pracy Instytutu

Polski Instytut Sztuki Filmowej funkcjonuje i wszystkie ustawowe zadania Instytutu, w tym podpisywanie umów o dofinansowanie i wypłaty dotacji, są na bieżąco realizowane. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym modyfikacji uległ jedynie system pracy Instytutu.

Pracownicy wykonują pracę zdalną. Dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną.

Dostajemy od Państwa sygnały o odwoływanych zdjęciach, przerwanych pracach montażowych, wstrzymanej produkcji, również seriali, teledysków, itp. Prosimy o przesyłanie takich informacji o zmianach oraz przypadkach, gdy produkcja nie została przerwana na adres: przerwanezdjecia@pisf.pl.

13.03.2020