PISF wspiera "Cyfrową Przyszłość"

Agnieszka Odorowicz i Jarosław Lipszyc
Jarosław Lipszyc i Agnieszka Odorowicz. Fot. PISF

 

29 maja 2012 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbyła się konferencja projektu „Cyfrowa Przyszłość”, który jest współfinansowany m.in. przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej. Udział w konferencji wzięła dyrektor PISF, Agnieszka Odorowicz.

 

W konferencji wzięli udział m.in.: wiceminister administracji i cyfryzacji Igor Ostrowski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego Jarosław Czuba, prezes Fundacji Nowoczesna Polska Jarosław Lipszyc i wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej Marcel Andino Velez.

„Cyfrowa Przyszłość”

„Cyfrowa Przyszłośc” to projekt zainicjowany przez Fundację Nowoczesna Polska, którego celem jest stworzenie koncepcji programu edukacji medialnej i informacyjnej dla szkół oraz instytucji zajmujących się edukacją nieformalną, takich jak domy kultury czy biblioteki. W ramach projektu ma być także stworzony zestaw wolnych i otwartych materiałów dydaktycznych, które będą udostępnione na specjalnej platformie internetowej.

Projekt ze wsparciem PISF

Projekt jest współfinansowany m.in. przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej: – W edukację powinna być włączona nie tylko edukacja medialna i informatyczna, ale także edukacja o sztuce i filmie. Polski Instytut Sztuki Filmowej zainicjował szereg działań w tej dziedzinie: od Filmoteki Szkolnej (…), która jest przeznaczona dla gimnazjów i liceów po Akademię Polskiego Filmu dla studentów. Podpisaliśmy także umowę z wieloma instytucjami i organizacjami społecznymi, jaką jest koalicja na rzecz edukacji kulturalnej i medialnej – mówiła podczas konferencji dyrektor PISF.

 

– Bardzo się cieszę, że Pan Minister Zdrojewski podziela nasze poglądy i na skutek perswazji Obywateli Kultury powstaje pilotażowy program w MKiDN – Edukacja Medialna. (…) Myślę, że z kompetencjami naszego społeczeństwa w zakresie mediów i informatyki nie jest najlepiej (…) i dlatego deklaruję (…), że będziemy wpierać każde działania, aby te kompetencje były obecne na każdym poziomie nauczania – mówiła Agnieszka Odorowicz. 

Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych

Fundacja Nowoczesna Polska opracowała raport o stanie edukacji medialnej i informacyjnej w Polsce oraz „Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych”, który został zaprezentowany podczas konferencji. – Ten projekt został naszkicowany po raz pierwszy w 2008 roku. Przez dwa lata próbowaliśmy przekonać różne osoby i instytucje, że warto go realizować, że warto zdiagnozować stan edukacji medialnej Polaków, dowiedzieć się, co wiedzą o mediach i jak potrafią z nich korzystać, że warto odpowiedzieć sobie na pytanie czy jest w ogóle edukacja medialna i informacyjna (…) – mówił Jarosław Lipszyc.

Osiem kategorii i dwa poziomy

Katalog został podzielony na osiem kategorii kompetencji: korzystanie z informacji, relacje w środowisku medialnym, język mediów, kreatywne korzystanie z mediów, etyka i wartości w komunikacji i mediach, bezpieczeństwo w komunikacji i mediach, prawo w mediach i komunikacji i ekonomiczne aspekty działania mediów. Katalog jest również podzielony na dwa poziomy: edukacja formalna i kształcenie ustawiczne.

Impuls do ogólnopolskiej dyskusji

Autorzy katalogu chcą, żeby był on impulsem do ogólnopolskiej dyskusji na temat edukacji medialnej i informacyjnej w Polsce i zachęcają wszystkich do zgłaszania swoich uwag i pomysłów. Katalog został opublikowany w Internecie na licencji Creative Commons, może więc być wykorzystany przez dowolne instytucje i być podstawą do tworzenia własnych projektów.

 

Projekt został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. „Cyfrowa Przyszłość” jest współfinansowana przez MKiDN, Narodowy Instytut Audiowizualny i PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

 

„Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych” jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie: cyfrowaprzyszlosc.pl.

 

Paulina Bez

 

30.05.2012